Julebrev fra NF

Publisert/Oppdatert

Kjære NF-medlem  Så skriver vi allerede 13. desember 2007, det er nesten ikke til å tro, men igjen er det klart for juleverksted og tradisjonelle juleavslutninger ute på skolene våre.

NF – rundskriv nr. 10 – 2007 Interessert i å arrangere junimøtet 2008?

Publisert/Oppdatert

Som kjent har NF gått over til 2-årige landsmøteperiodar. Føresetnaden for dette var at det skal arrangerast ei folkehøgskolesamling på forsommaren dei mellomliggande åra. De to første møta vart arrangert av Lofoten folkehøgskole og av Nansenskolen.

NF-rundskriv 6 – 2007: Landsmøtet på Sund 26.-29. mars – medlemsbrev

Publisert/Oppdatert

Solfylte, praktfulle vårdager på Sund ga den beste rammen en kunne tenke seg rundt årets landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag. Et møte der erfarne møteledere loset oss greit igjennom de tradisjonelle landsmøte sakene.

NF rundskriv 5 – 2007 Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen i HSH – samt Folkehøgskoleloven med forskrift

Publisert/Oppdatert

Her følgjer Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen i HSH, samt særtrykk av Folkehøgskoleloven med forskrift  Med helsing for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG Knut Simble dagleg leiar

NF-rundskriv 4 – 2007 Landsmøtet 2007

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidlegare skriv og til program/invitasjon/påmeldingsskjema som er sendt til lokallaga direkte frå Sund Folkehøgskole.

NF-rundskriv 3 – 2007 Landsmøtet 2007 – sakspapir og påmelding

Publisert/Oppdatert

Sakspapira Sakspapira går i posten seinast onsdag 7. mars med A-post. Vi vil be lokallagsleiarane setja opp møte i lokallaga i forhold til dette.

NF-rundskriv 2 – 2007 Landsmøtet – økonomiske forhold

Publisert/Oppdatert

På førespurnad minner vi om dei økonomiske vilkåra for reise og deltaking på landsmøtet.

NF-rundskriv 1 – 2007 Innkalling til landsmøte i NF 2007

Publisert/Oppdatert

Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag måndag 26. mars – torsdag 29. mars. Møtet opnar på ettermiddagen måndag og blir avslutta etter frukost torsdag.