NF-rundskriv 6 – 2007: Landsmøtet på Sund 26.-29. mars – medlemsbrev

Solfylte, praktfulle vårdager på Sund ga den beste rammen en kunne tenke seg rundt årets landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag. Et møte der erfarne møteledere loset oss greit igjennom de tradisjonelle landsmøte sakene.

Hvor den danske forstanderen Kristian Kjær Nilsen inspirerte med sitt foredrag og sitt liv i dansk folkehøgskole, og hvor Harald Stokkeland fikk god tid til å spre sitt budskap om ”Glade Hjul-prosesssen”. Harald Stokkeland fikk mange spennende tilbakemeldinger på sitt opplegg og har sendt oss et metodenotat rundt dette – noen vi gjerne sender til alle skolene, sammen med filmen fra landsmøtet.

 

”Prosessens intensjon er at den – dvs – deltakernes prosjekter – ruller videre framover. Prosessens nytte – om den blir vellykket utover at de fleste synes at det var lærerikt der og da – bestemmes av hva dere som deltakere gjør ut av det skapte utgangspunkt. Dere ettersendes nå et notat som er laget for folk som har ansvar for ”LUE” – læring, utvikling og endring. De fleste av de modellene vi var så vidt innom, er beskrevet i en forståelig detalj her”. Hvis dere vil bruke noen av dem og trenger ytterligere forklaringer, kan dere sende en e-post eller ringe til Harald Stokkeland, som samtidig sender en hilsen og takker for gode dager på Sund.

 

NF takker Kiss Gjersvik fra Voss folkehøgskole og Kristian Lund Silseth fra Nordmøre folkehøgskole for godt arbeid i styret fra 2001 og benytter anledningen til å ønske Erika Alnæs fra Hardanger folkehøgskole og Britt Soot fra Follo folkehøgskole velkommen som nye i styret. Dag Wollebæk ble utnevnt som nytt æresmedlem i Norsk Folkehøgskolelag og vi gratulerer hjerteligst.

 

Vedlagt finner dere også en kopi av filmen som ble tatt opp under landsmøtet. Den kan jo benyttes til et åpent medlemsmøte hvor andre også kan få ta litt del i det vi fikk oppleve disse dagene.

 

Og så ikke minst – en inderlig takk til et flott vertskap på Sund folkehøgskole..

 

Med beste hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Lars Sigve Meling          Knut Simble

leder                             daglig leder

Kalender