Julebrev fra NF

Kjære NF-medlem  Så skriver vi allerede 13. desember 2007, det er nesten ikke til å tro, men igjen er det klart for juleverksted og tradisjonelle juleavslutninger ute på skolene våre.

Noen overrasker elevene med lysfest og Lucia opptreden i dag, der lærere og øvrige personale stiller opp med

spennende overraskelser for elevene, andre har sin måte å forberede elevene på jul og

juletradisjoner.

 

Året vi har lagt bak oss har vært et godt år for folkehøgskolene. Elevtallet er stabilt og

optimismen blant dem som sliter litt, er stor.

 

Det har vært et spennende år for oss, med landsmøte på Sund Folkehøgskole som et av høydepunktene. To viktige satsingsområder for NF ble prioritert på dette møtet, nemlig folkehøgskolenes ansvar for global oppvarming og hvordan begrepet dannelse gjennomsyrer den pedagogiske hverdagen ute på skolene våre. Styret i NF og Puf – vårt pedagogiske

utviklings verktøy, har tatt tak i disse begrepene og jobber videre med disse inn i 2008.

 

Noe av det beste som er skjedd dette året er likevel samboerskapet mellom våre ulike folkehøgskoleorganisasjoner i Øvre Vollgt. 13. Tenk nå er vi for første gang i historien samlet i et felles ”Folkehøgskolens hus”. Vi har, som organisasjoner, ulike syn på mange viktige idemessige områder, men en gjensidig respekt for hverandre og en samling mot felles mål, gir oss en unik mulighet til å stå sammen overfor departement, politikere og ikke minst

fremtidige elever.

 

NY HJEMMESIDE

Nytt ellers er et felles nettsted for frilynt folkehøgskole !!!

IF, NF og Puf har gått sammen om ny, felles hjemmeside.

 

Vi ønsker deg spesielt velkommen til denne hjemmesiden. Den er helt fersk og bærer nok litt preg av dette, særlig nyhetsmessig, men du bør ta deg tid til en titt – NÅ !

 

Bladet Folkehøgskolen er inne i en brytningstid. Vår dyktige redaktør i mange år, Gunnar

Fagerås, går nå inn i de gylne pensjonisters rekker, da er det tid for evaluering av ”bladet”, og kanskje mest hva ønsker vi oss i framtiden. Hva ønsker dere som medlemmer av oss som fagorganisasjon mht informasjonsorgan som verdi og ide organ, kombinert med viktige fagpolitiske informasjoner og debatter.

I disse dager legger vi ut en spørreundersøkelse på NFs hjemmeside med en evaluering av ”Folkehøgskolen”. Vi håper at dere ALLE går inn og gir deres tilbakemeldinger her.

Adressen er : www.folkehogskole.no/nf. Her finner du også håndboka som gir deg uvurderlig hjelp i ditt ansettelsesforhold.

 

Vi i styret for Norsk folkehøgskolelag ønsker å takke deg for din arbeidsinnsats dette året. Vi vet noe om det utrolig flotte arbeidet som du og dere gjør ute på skolene våre.

Nå er det tid for ro og ettertanke og vi håper dere alle får en

 

Riktig god jul og et godt nyttår !

 

 

Lars Sigve Meling          Knut Simble

leder                             daglig leder

Kalender