FHF rundskriv 32-2014 Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

Publisert/Oppdatert

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Til nå har nesten halvparten av folkehøgskolene inngått avtaler, sammen med de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

FHF rundskriv 31-2014 UTGÅR

Publisert/Oppdatert

Utgår

FHF rundskriv 30-2014 Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følgjer utlysing av midlar til Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjering, evt. ved oppslag.

FHF rundskriv 29-2014 Jubileumsboka Frihet til å lære

Publisert/Oppdatert

Arild Mikkelsens flotte historiebok Frihet til å lære - om lange linjer i frilynt folkehøgskoles 150 årige historie, kan du bestille direkte på Cappelen Damm forlag.

FHF rundskriv 28-2014: Arbeidstidsavtalen, 2214, i KS-området

Publisert/Oppdatert

Partene er enige om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

FHF rundskriv 27-2014:

Publisert/Oppdatert

Her følger vedlagt invitasjon og programmer når vi herved minner om årets rektorforum med årsmøte i IF 2014 og invitasjon til markering av folkehøgskolen 150 år i Norge.

FHF rundskriv 26-2014: Informasjon om tariffoppgjøret i KS-området

Publisert/Oppdatert

Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har fått spørsmål fra medlemmer om streiken som Utdanningsforbundet har gjennomført i KS-området vil få konsekvenser for medlemmer i Folkehøgskoleforbundet. Spørsmålet er om ny lønn blir utbetalt fra 1.5 eller 1.9.

FHF rundskriv 25-2014: Verving av medlemmer

Publisert/Oppdatert

Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i norsk arbeidsliv slik det er organisert i Norge - og dermed fundamentet i folkehøgskolen. Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige skolepolitiske, ideologiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet.   

FHF rundskriv 24-2014: Informasjon om avsluttet lærerstreik i KS-området

Publisert/Oppdatert

Partene i konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene har i dag blitt enige om en ny arbeidstidsavtale. Avtalen gjelder ikke folkehøgskolene.

FHF rundskriv 23-2014: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2014 23. – 25. SEPTEMBER 2014, MED FORKURS 22. – 23. SEPTEMBER.

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 23. – 25. september 2014. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 22. september. Se vedlagte kursprogram. Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.