FHF rundskriv 27-2014:

Her følger vedlagt invitasjon og programmer når vi herved minner om årets rektorforum med årsmøte i IF 2014 og invitasjon til markering av folkehøgskolen 150 år i Norge.

 

 

Til Folkehøgskolene
ved rektor/ass. rektor/inspektør

Kopi til:

Vår ref.: 64/14/A 1.08

Oslo, 30.09.2014

FHF-rundskriv 27/2014

 

Invitasjon til Rektorforum med årsmøte i IF 2014 og markering av folkehøgskolen 150 år

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og rektorforum 2014 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. 

Her følger vedlagt invitasjon og programmer når vi herved minner om årets rektorforum med årsmøte i IF 2014 og invitasjon til markering av folkehøgskolen 150 år i Norge.

Årsmøte i IF og Rektorforum 2014
Årsmøtet i IF torsdag 30. oktober (se også egen innkalling fra IF) og Rektorforum 2014 fredag 31. oktober finner sted på Quality Hotel Astoria Torggata 23, 2317 Hamar. Vi viser til vedlagt invitasjon og program.

Folkehøgskolen 150 år i Norge
Lørdag 1. november markerer vi at folkehøgskolen er 150 år i Norge. Dette gjøres med to arrangement, ett fagseminar på dagtid på Høgskolen i Hedmark, Hamar, og et festarrangement på kveldstid i Kirsten Flagstadsalen i Hamar kulturhus. Vi viser til eget vedlagt invitasjon og program.

Påmelding innen 10. oktober
Du kan melde deg på via påmeldingsskjema http://folkehogskolene.net/?id=354045905  som du også finner på www.folkehøgskoleforbundet.no ved å gå inn på kalender og ett av arrangementene (IF årsmøte eller Rektorforum 2014) og klikk for påmelding i bunnen av beskrivelsen. Vær oppmerksom på at du som rektor ved påmelding til årsmøtet i IF og rektorforum automatisk også er påmeldt lørdagens fagseminar og festarrangementet lørdag 1. nov. Rektorer trenger derfor ikke melde seg på lørdagens arrangement spesielt (slik det står oppgitt for andre i invitasjonen til «Stemmer»).

 

Eventuelt meld deg på til Marianne på IF/FHF på tlf 22 47 43 00  / marianne@folkehogskole.no

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                  Knut Simble
leder                                generalsekretær


Vedlegg:                Rektorforum 2014, med årsmøte i IF og markering av folkehøgskolen 150 år      
                             Invitasjon til «Stemmer», folkehøgskolens markering av 150 år i Norge

Kalender