FHF rundskriv 28-2014: Arbeidstidsavtalen, 2214, i KS-området

Partene er enige om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

 

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Kopi til: rektor

Vår ref.:70 /14/A 1.08
Oslo, 27.10.2014

FHF-rundskriv 28/2014

 

Arbeidstidsavtalen, 2214, i KS-området

Partene er enige om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

Det innebærer at avtalen er prolongert for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017, og at årsbeløpet for ubekvem arbeidstid øker fra kr. 20500 til kr. 24000 fra 1.8.2014.

Du finner avtalen på www.folkehøgskoleforbundet.no/tariff

Vi ber om at dette gjøres kjent for medlemmene ved skolen.

 

Med vennlig hilsen                                                               

Øyvind Brandt                            Knut Simble

leder                                         generalsekretær

Kalender