FHF rundskriv 26-2014: Informasjon om tariffoppgjøret i KS-området

Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har fått spørsmål fra medlemmer om streiken som Utdanningsforbundet har gjennomført i KS-området vil få konsekvenser for medlemmer i Folkehøgskoleforbundet. Spørsmålet er om ny lønn blir utbetalt fra 1.5 eller 1.9.

 

Til  tillitsvalgte på kommunale- og fylkeskommunale skoler

Kopi: tillitsvalgte i Virke-området

Vår ref.:62 /14/A 1.08, Oslo, 15.09.2014

FHF-rundskriv 26/2014:

 

Informasjon om tariffoppgjøret i KS-området

Sekretariatet i Folkehøgskoleforbundet har fått spørsmål fra medlemmer om streiken som Utdanningsforbundet har gjennomført i KS-området vil få konsekvenser for medlemmer i Folkehøgskoleforbundet. Spørsmålet er om ny lønn blir utbetalt fra 1.5 eller 1.9. Utdanningsforbundets medlemmer får ny lønn fra 1.9. Grunnen til dette er at streik forskyver iverksettingstidspunktet for ny lønn. Folkehøgskoleforbundet har en samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet som binder medlemmer med dobbeltmedlemskap til de tariffavtaler som Utdanningsforbundet inngår. Det vil si at pedagogmedlemmer i Folkehøgskoleforbundet i de kommunale- og fylkeskommunale skolene får ny lønn fra 1. 9 slik medlemmer av Utdanningsforbundet får. Pedagogmedlemmer i Virke-området får ny lønn fra 1.5.  Øvrige medlemmer av Folkehøgskoleforbundet i KS og Virke får ny lønn fra 1.5.

Vi er kjent med at noen av våre pedagogmedlemmer har fått ny lønn fra 1.5. Dette er noe den lokale arbeidsgiver selv bestemmer.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                    generalsekretær    

Kalender