FHF rundskriv 32-2014 Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Til nå har nesten halvparten av folkehøgskolene inngått avtaler, sammen med de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

 

Til skolene

Vår ref.: 86/14/A 3.99
Oslo, 11.12.2014
 

FHF-rundskriv 32/2014

 

                                                                                                                              

Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

-Sammen for en tryggere reise!

  

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Til nå har nesten halvparten av folkehøgskolene inngått avtaler, sammen med de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

Med Sjømannskirkens verdensomspennende nettverk, nært samarbeid med UD og forsikringsselskap, kan større hendelser som krever mer enn egne ressurser, bli ivaretatt på en bedre måte.

 

Fram til nå har avtalen kostet hver enkelt skole kr 5 000 årlig. Dette inkluderer blant annet et besøk årlig på skolen med beredskap som tema og invitasjon til årlige fagseminar. I avtalen har det til nå stått at folkehøgskolen betaler Sjømannskirkens utgifter ved en hendelse. Erfaring viser at dette kan bli en betydelig uforutsett kostnad ved en ulykke.

 

Ved årets evaluering av avtalen har vi fra 2015 valgt å ikke ha med punktet om dekning av kostnader ved hendelser, og heller valgt å øke prisen til kr 10 000. Da blir det ingen ekstrautgifter på den enkelte skole ved hendelser som utløser bistand fra Sjømannskirken. Og alle folkehøgskolene er sammen om å opprettholde en god beredskap.

 

For de som ikke har tegnet avtale ennå, er det fortsatt mulig å tegne en avtale til kr 5 000 for det første året. Frist ut året 2014.

Avtalen er bindende inntil en av partene sier den opp.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon til Kjersti Helland khe@sjomannskirken.no, tel. 91006580.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                   Knut Simble
leder                                generalsekretær

Kalender