FHF rundskriv 24-2014: Informasjon om avsluttet lærerstreik i KS-området

Partene i konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene har i dag blitt enige om en ny arbeidstidsavtale. Avtalen gjelder ikke folkehøgskolene.

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 558/14/A 1.08
Oslo, 01.09.2014

 

FHF-rundskriv 24/2014

 

Informasjon om avsluttet lærerstreik i KS-området

Partene i konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene har i dag blitt enige om en ny arbeidstidsavtale. Avtalen gjelder ikke folkehøgskolene. Informasjon om resultatet finner du på vår hjemmeside www.folkehøgskoleforbundet.no

Det er ikke fastsatt tid for forhandlingene om ny særavtale for folkehøgskolene, KS og Virke, og den avtalen vi har gjelder uansett for skoleåret 2014 – 2015.

 

Med vennlig hilsen                                                              

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

Kalender