NF-rundskriv 27 – 2005 Samarbeidsavtale mellom Utdanningsforbundet og Samnemnda for Norsk Folkehøgskolelag (NF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF).

Publisert/Oppdatert

Samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Samnemnda for NF og NKF er ikke noe nytt. Som medlemmer i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) samarbeidet Samnemnda med det daværende Lærerforbundet om lønnsforhandlinger i staten. Samnemnda for NF og NKF var også med i drøftinger i den prosessen som førte fram til at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet sammen dannet Utdanningsforbundet fra og med 2002. Resultatet ble en samarbeidsavtale som styrket forhandlingssamarbeidet, og ga alle medlemmer i NF og NKF tilgang til medlemsfordeler i Utdanningsforbundet.

NF-rundskriv 26 – 2005 Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet til NF

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følgjer utlysing av midlar til Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjering, evt. ved oppslag. Det vil i år bli delt ut kr 100.000 frå fondet. Søknadsfrist 1. desember 2005.  Med helsing for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG   Lars Sigve Meling /s/               Knut Simble /s/ leiar                                         dagleg leiar

NF Rundskriv 24 – 2005 Kurs for tillitsvalgte 2005

Publisert/Oppdatert

KURS FOR TILLITSVALTE 2005  Den årleg Samnemnda-konferansen for tillitsvalte blir som tidlegare på Fefor, i år i tida 1.- 3. november. ./.  Vi viser til den vedlagte invitasjonen med program frå Samnemnda.

NF-rundskriv 23 – 2005 Utsendelse av diverse matriel

Publisert/Oppdatert

Eit nytt skoleår er i gang, og optimismen rår grunnen i folkehøgskolen. Vi gler oss saman.

NF-rundskriv 22 – 2005 Feilfri Songbok

Publisert/Oppdatert

Songboka er snart utselt - hjelp oss å gjera neste opplag fritt for feil!  Det er nå bare 150 eksemplar att av første opplag av den nye songboka vår. Cappelen vil straks i gang med å trykke eit nytt.

NF-rundskriv 21 – 2005 PU-leder stillingsutlysning

Publisert/Oppdatert

Stilling ledig som pedagogisk utviklingsleder Etter konferansen i Oslo 18. og 19. april om det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet har arbeidsgruppen hatt oppfølgingsmøte d. 7. juni.

NF-rundskriv 20 – 2005 Kalenderinnlegg 2005/2006

Publisert/Oppdatert

Kalenderinnlegga frå Utdanningsforbundet er nå klare til utsending og vil koma til skolane om nokre dagar.

NF-rundskriv 19 – 2005 Mellomoppgjøret i HSH-området

Publisert/Oppdatert

Dette skrivet gjeld bare for skolar som er medlem av HSH, men går til dei andre til orientering.

NF-rundskriv 18 – 2005 Junimøtet 2006

Publisert/Oppdatert

Interessert i å arrangere junimøtet 2006?  Som kjent har NF gått over til 2-årige landsmøteperiodar. Føresetnaden for dette var at det skal arrangerast ei folkehøgskolesamling på forsommaren dei mellomliggande åra. Det første møtet vart arrangert på Lofoten folkehøgskole.

NF-rundskriv 17 – 2005 Tinging av ny songbok

Publisert/Oppdatert

TINGING AV DEN NYE SONGBOKA  Jubileumssongboka vart presentert på 100-årsfeiringa til NF siste veka. Boka vart godt mottatt da, og vi trur ho vil slå an vidare.