NF-rundskriv 20 – 2005 Kalenderinnlegg 2005/2006

Kalenderinnlegga frå Utdanningsforbundet er nå klare til utsending og vil koma til skolane om nokre dagar.

Vi vil be lokallagsleiaren sørgje for å dele ut til alle medlemmer av NF.

 

Dersom det er sendt ut for få, ber vi om at det blir gitt melding til sekretariatet pr. faks eller e-post. Det same om det er nye medlemmer som manglar omslag. E-postadresse: marianne@folkehogskole.no.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

Dag Wollebæk

dagleg leiar

Kalender