NF-rundskriv 16 – 2005 Invitasjon til Grundtvigseminar 14. -15. september 2005

Publisert/Oppdatert

"Grenseløs og overskridende dialog" Invitasjon til Grundtvigseminar 14.- 15. september 2005  Vi viser til e-post 18. mai til skolane om det same.

NF-rundskriv 15 – 2005 Landsmøtet 2005 -økonomiske forhold

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet – økonomiske forhold  På førespurnad minner vi om dei økonomiske vilkåra for reise og deltaking på landsmøtet.   

NF-rundskriv 13 – 2005 Mellomoppgjøret i KS-området -resultat

Publisert/Oppdatert

Mellomoppgjøret i KS-området - resultat  Dette skrivet er i utgangspunktet bare aktuelt for IKV-medlemmer på fylkeskommunale/kommunale folkehøgskolar, men somme private folkehøgskolane nyttar ennå kommunal tariff for IKV-personalet. Derfor blir dette sendt ut til alle.

NF-rundskriv 14 – 2005 Aktuelle datoer 2005/2006

Publisert/Oppdatert

Ver snill å kopiere til:  - lokallagsleiar i NF og alle andre NF-tillitsvalte - rektor - leiar i lærarråd eller tilsvarande organ

NF-rundskriv 12 – 2005 Landsmøtet 2005

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet 2005 Sakspapir Her følgjer sakspapir til jubileumslandsmøtet på Ringerike Folkehøgskole. Dei går til lokallaga i forhold til talet på registrerte påmeldte, men minst eitt til kvar.

NF-rundskriv 11 – 2005 Vegen vidare -konklusjoner etter PU-seminaret 18.-19. april

Publisert/Oppdatert

Vegen vidare - konklusjonar etter PU-seminaret 18.-19.april  PU-seminaret i Oslo samla om lag 60 deltakarar. Det vart arbeidd med både organisasjonsform og innhald i PU-arbeidet. (Sjå materiale som vart sendt ut til alle skolar og lokallag i forkant av seminaret, samt oppsummering som følgjer vedlagt) 

NF-rundskriv 10 – 2005 Landsmøtet 2005 – utkast til program for NF

Publisert/Oppdatert

Sakspapira til landsmøtet var planlagt sendt ut denne veka. På grunn av sjukdom i sekretariatet kjem dei ikkje før neste veke.

NF-rundskriv 9 – 2005 Påminning: Jubileumslandsmøte

Publisert/Oppdatert

Vi minner om at fristen til påmelding til jubileumslandsmøtet i NF 24. – 27. mai går ut i desse dagane.

NF-rundskriv 8 – 2005 PU-konferanse -Program

Publisert/Oppdatert

Konferanse om det fremtidige felles PU-arbeidet i frilynt folkehøgskole Oslo 18.-19. april - PROGRAM  Vi viser til NF-rundskriv 7/05 og IF-rundskriv 8/05 av 23. februar og fristen for påmelding til konferansen 18. mars. Dette rundskrivet går til alle IF/NF-skolene uavhengig av om dere allerede er påmeldt.

NF-rundskriv 7 – 2005 Innkalling til PU-konferanse

Publisert/Oppdatert

Innkalling til konferanse om det framtidige felles PU-arbeidet i frilynt folkehøgskole  Det vises til tidligere rundskriv (IF 6/05 og NF 5/05) og særmøte på rektormøtet i Stavanger, 19. jan. 2005, når vi herved kaller inn til konferanse om det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole.