NF-rundskriv 9 – 2005 Påminning: Jubileumslandsmøte

Vi minner om at fristen til påmelding til jubileumslandsmøtet i NF 24. – 27. mai går ut i desse dagane.

Dersom det ikkje er sendt påmelding frå skolen din, må dette gjerast så raskt som mulig til Ringerike Folkehøgskole, faks 32 17 99 09 eller e-post: rf@ringerike.fhs.no.

 

Med beste helsing

 

Mai-Evy Bakken                  Dag Wollebæk

leiar                                     dagleg leiar

Kalender