NF-rundskriv 14 – 2005 Aktuelle datoer 2005/2006

Ver snill å kopiere til:  - lokallagsleiar i NF og alle andre NF-tillitsvalte - rektor - leiar i lærarråd eller tilsvarande organ

AKTUELLE DATOAR 2005/2006

 

03.- 04.10.05: Møte i distrikt 4 («Hordalandsmøtet»), Manger fhs.

03.- 05.10.05 Møte i distrikt 6, Ål fhs.

12.- 14.10.05: Møte i distrikt 1 («Nordnorsk møte»), Trondarnes fhs.

17.- 19.10.05: Møte i distrikt 2 («Trøndermøtet»), Gauldal fhs.

24.- 28.10.05: Veka for vaksnes læring – tema: Læring for endring

31.10 – 1.11.05: Kurs for nye tillitsvalte, Fefor.

01.- 03.11.05: Kurs for tillitsvalte, Fefor.

22.- 24.11.05: Informasjonsseminar og årsmøte i IF.

02.- 03.01.06: Møte i distrikt 5 («Rogalandsmøtet»), Jæren fhs.

02.- 03.01.06: Møte i distrikt 7, Romerike fhs.

16.- 19.01.06: Rektorsamling, Stavanger.

Veke 4 2006: Inspektørsamling, Bergen

Primo juni: IKV-kurs, stad ikkje avgjort.

13.- 16.06.06: Junimøtet, stad ikkje avgjort

 

Når det gjeld felles tiltak som skal følgje opp FUS-systemet, blir dette ikkje klart før på seinhausten, jf. felles IF/NF-rundskriv sendt 28. april.

 

Med helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Mai-Evy Bakken /s/             Dag Wollebæk

leiar                                    dagleg leiar

Kalender