NF-rundskriv 7 – 2005 Innkalling til PU-konferanse

Innkalling til konferanse om det framtidige felles PU-arbeidet i frilynt folkehøgskole  Det vises til tidligere rundskriv (IF 6/05 og NF 5/05) og særmøte på rektormøtet i Stavanger, 19. jan. 2005, når vi herved kaller inn til konferanse om det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole.

Oslo, 18.-19. april

Konferansen er, som tidligere avtalt, lagt til Oslo 18. og 19. april, nærmere bestemt Oslo Konferansesenter/Folkets Hus fra mandag d. 18. april kl 12.00 til tirsdag d. 19. april kl 13.00.

 

For dem som trenger overnatting, er det reservert rom på Astoria Rainbow Hotell, Dronningens gt 21.

 

2 fra hver skole

Det er et mål at hver skole er representert med 2 deltakere, rektor og en representant for de tilsatte (ikke nødvendigvis den NF-tillitsvalte).

 

Alt dekket – unntatt en middag

Opphold og reise med rimeligste offentlige landtransport eller billigfly, samt 2 lunsj

Og kaffepauser vil bli dekket. Dere må kun stå for middagen selv (mandag).

 

Påmelding

Av hensyn til justering av hotellbestilling og møtelokale, ber vi om

påmelding til konferansen før påske, senest 18. mars, via vedlagte skjema til

if@folkehogskole.no, tlf 23 35 53 70, faks 23 35 53 80.

 

Program

Målsettingen for konferansen er å komme fram til organisering og innhold i det framtidige felles pedagogiske utviklingsarbeidet i frilynt folkehøgskole. Programmet for konferansen vil foreligge rundt påske, og vil bli utviklet bl.a. på bakgrunn av SWOT-analysene fra rektorene (særmøtet på rektormøtet i Stavanger, 05) og skolene lokalt.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

 

Mai-Evy Bakken Erling O. Tvedten Mette Aanderaa

Dag Wollebæk Øyvind Brandt Gry Husum

 

Påmelding Konferanse om det framtidige felles PU-arbeidet i frilynt folkehøgskole Oslo Konferansesenter/Folkets Hus, Oslo, 18.-19. april 2005

 

Fra (skole): _______________________________________ fhs møter:

 

________________________________________

O som ber om hotellrom                      O overnatter privat

 

og: ________________________________________

O som ber om hotellrom                      O overnatter privat

 

Sted og dato

______________________________________

 

Sendes NF/IF senest 18. mars 2005

På if@folkehogskole.no, telefaks 23 35 53 80, tlf 23 35 53 70, eller Norsk Folkehøgskolelag, Karl Johans gt. 12, 0154 Oslo

Kalender