NF-rundskriv 12 – 2005 Landsmøtet 2005

Landsmøtet 2005 Sakspapir Her følgjer sakspapir til jubileumslandsmøtet på Ringerike Folkehøgskole. Dei går til lokallaga i forhold til talet på registrerte påmeldte, men minst eitt til kvar.

Vi har tidlegare sendt ut framlegg til nytt program for NF. Det kan vera greitt å nytte til behandling i lokallaga. Det ligg også i dette heftet. Andre dokument som de vil behandle, ber vi om blir kopiert frå sakspapirheftet. Elles kan vi sende dokument pr. e-post. Gje ev. melding om det.

 

Innkvartering

 

Innkvartering vil skje på skolen og på hotell i gangavstand frå skolen. Vi har ennå ikkje full oversikt over kven som skal liggje kvar og ber derfor om at alle melder seg på skolen for registrering.

 

Vel møtt til opplevingsdagar på Ringerike!

 

 

Med beste helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Mai-Evy Bakken                Dag Wollebæk

leiar                                   dagleg leiar

Kalender