FHF-rundskriv 25/20: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert/Oppdatert

Virke og organisasjonene har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny Landsoverenskomst for Utdanning for perioden 2020 – 2022. Totalrammen for oppgjøret følger frontfagene, og er på 1,7 %.

FHF-rundskriv 24/2020: Invitasjon til digitalt styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleloven gir elevrepresentanten en plass som fullverdig medlem i folkehøgskolens styre. Du som er elevrepresentant, har ansvar på lik linje som de andre styremedlemmene. Derfor vil vi invitere til et digitalt kurs hvor du lærer mer om styrearbeid i folkehøgskolen. For at du skal ha mulighet til å delta, holdes det to like kurs, på ulike tidspunkt.                 Fredag 20. november fra 1300-1500                 Onsdag 25.november fra 1700-1900

FHF-rundskriv 23/2020: Informasjon om styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

Publisert

Folkehøgskoleforbundet inviterer elevrepresentantene i skolenes styre til digitalt styrekurs. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å gi elevene en god innføring i det å være styremedlemmer i et så viktig organ som skolestyret.

FHF-RUNDSKRIV 22/2020: TILBAKEMELDING PÅ SELVEVALUERINGSRAPPORTEN

Publisert/Oppdatert

I år vil Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag sammen gi ut en generell tilbakemelding på selvevalueringsrapportene. I den forbindelse vil vi gjerne se så mange som mulig av de frilynte skolenes selvevalueringsrapporter.

FHF-RUNDSKRIV 21/2020: KOMITE TIL REVISJON AV IDÉ- OG PRINSIPPROGRAM

Publisert/Oppdatert

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite som skal arbeide med revisjon av Idé- og prinsipprogrammet.

FHF-rundskriv 20/2020: Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse

Publisert/Oppdatert

Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse 2020. For program, se arrangementet i kalender til høyre på siden.

FHF-rundskriv 19/2020: Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Publisert/Oppdatert

Målsetningen for det pedagogiske utviklingsarbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom. Bærekraft skal vektlegges spesielt i det pedagogiske arbeidet fremover.

FHF-rundskriv 18/2020: Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen

Publisert

Folkehøgskoleforbundet ønsker å bidra til ekstra inspirasjon til skolestart, og gir alle de frilynte skolene et eksemplar av boka «Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen». Boka er ført i pennen av Benedicte Hambro, og er et resultat av mange års erfaring i frilynt folkehøgskole. Boka gir råd og tips som vil være fine å ta med seg inn i skolehverdagen.

FHF-rundskriv 17/2020: Vertskapsskole til Folkehøgskoleuke 2021

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet søker vertskapsskole for Folkehøgskoleuka 2021.

FHF-rundskriv 16/2020: Tillitsvalgtkonferansen

Publisert/Oppdatert

Tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell tirsdag 22. september - torsdag 24. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 21. – tirsdag 22. september. Innkalling sendes ut i begynnelsen av august, da har vi tatt endelig stilling til om vi trygt kan gjennomføre konferansen som planlagt, eller om vi holder konferansen digitalt.