FHF-rundskriv 24/2020: Invitasjon til digitalt styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

Folkehøgskoleloven gir elevrepresentanten en plass som fullverdig medlem i folkehøgskolens styre. Du som er elevrepresentant, har ansvar på lik linje som de andre styremedlemmene. Derfor vil vi invitere til et digitalt kurs hvor du lærer mer om styrearbeid i folkehøgskolen. For at du skal ha mulighet til å delta, holdes det to like kurs, på ulike tidspunkt.

                Fredag 20. november fra 1300-1500

                Onsdag 25.november fra 1700-1900

FHF-rundskriv 23/2020

 

Invitasjon til digitalt styrekurs for elevrepresentanter i frilynt folkehøgskole

Folkehøgskoleloven gir elevrepresentanten en plass som fullverdig medlem i folkehøgskolens styre. Du som er elevrepresentant, har ansvar på lik linje som de andre styremedlemmene. Derfor vil vi invitere til et digitalt kurs hvor du lærer mer om styrearbeid i folkehøgskolen. For at du skal ha mulighet til å delta, holdes det to like kurs, på ulike tidspunkt.

Fredag 20. november fra 1300-1500

Onsdag 25.november fra 1700-1900

En folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i skolestyret for er en viktig oppgave, der du både skal være med å jobbe for skolen nå mens du er elev, og for at framtidige elever skal få et best mulig tilbud. Skolene er avhengig av visjonære og engasjerte styremedlemmer.

Styret for skolen skal forvalte et skole- og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter og aktuelt avtaleverk.

Videre vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, og redegjøre for folkehøgskolens juridiske og økonomiske rammevilkår. Vi vil også gi en kort innføring i folkehøgskolens idé og historie, og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Som elevrepresentant vil kurset gi deg et bedre fundament og gjøre deg tryggere på å utøve din viktige og ansvarsfulle rolle i skolens øverste organ.

Påmelding innen 16. november. Du kan melde deg på her .

 

Vi vil gjerne vite hvem som skal delta slik at vi kan sette sammen gode drøftingsgrupper, og for at dere alle på forhånd skal få en oversikt på hvem dere skal samhandle med i det digitale rom.

 

Velkommen til styrekurs!

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                                    Angelina K. Christiansen
leder                                                                                      generalsekretær

Kalender