FHF-rundskriv 16/2020: Tillitsvalgtkonferansen

Tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell tirsdag 22. september - torsdag 24. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 21. – tirsdag 22. september. Innkalling sendes ut i begynnelsen av august, da har vi tatt endelig stilling til om vi trygt kan gjennomføre konferansen som planlagt, eller om vi holder konferansen digitalt.

Tillitsvalgtkonferansen 2020

FHF og NKF planlegger å gjennomføre tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell på Hadeland som vanlig, fra tirsdag 22. september – torsdag 24. september. Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres i forkant av konferansen, mandag 21. – tirsdag 22. september. Forkurset starter kl. 16.00 og avslutter til lunsj på tirsdag når hovedkurset starter.

Innkalling sendes ut i begynnelsen av august, da har vi tatt endelig stilling til om vi trygt kan gjennomføre konferansen som planlagt. Dersom det mot formodning ikke skulle være tillatt å samles vil vi holde konferansen digitalt.

Vi ber om at dere allerede nå gir oss en pekepinn på om dere har tenkt å delta, eller ikke. Send epost til: angelina@folkehogskole.no. Dette er årets viktigste begivenhet for deg som lokal tillitsvalgt. Husk at dersom det skulle være umulig for deg som lokallagsleder å delta kan lokallaget velge en annen representant fra lokallaget som deltager.

Vedlagt finner dere foreløpig program (forkurset på siste side). Vi skal selvsagt bruke tid på å snakke sammen om nedstengning, permitteringer og kanselleringer som følge av koronakrisen. Lønnsforhandlingene er utsatt til høsten i år, Bjørn Sævareid fra Utdanningsforbundet kommer for å orientere oss. Vi har invitert seniorrådgiver for kompetanseutvikling hos Virke Øivind Skjerve til en dialog med oss om rollene i arbeidslivet. I tillegg til sin vanlige økt om juridiske arbeidslivsspørsmål vil vår advokat Bjørn Bråthen gi oss et kræsjkurs i forhandlingsteknikk.

PROGRAM 22.-24. september 2020

Tirsdag 22. september
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon

Live Hokstad, leder FHF & Gunnar Birkeland, leder NKF

13:45 Arbeidslivets roller v/Øivind Skjerve – seniorrådgiver i Virke og Angelina Christiansen
15:00 Pause
15:15 Hva har vi lært av koronakrisen?

v/Live Hokstad- leder FHF, Andreas Melberg – daglig leder NKF og Steinar Sundvoll

16:30 Pause
16:45 –

18:00

Erfaringsutveksling etter koronakrisen
19:00 Middag

 

Onsdag 23. september
08:00 Frokost
09:00 Morgensamling i en av søsterkirkene på Granavollen v/ NKF
10:00 Lønnsoppgjøret mm v/ Bjørn Sævareid – Utdanningsforbundet
11:30 Pause
12:00 Bjørn Sævareid fortsetter
13:00 Lunsj
14:30 Særmøter for FHF og NKF
15:45 Pause
16:00 –

17:45

Velg to av følgende:

  1. Lokallaget v/ Live Hokstad
  2. Lokal lønnspolitikk v/ Angelina Christiansen
  3. Jobbe med case i grupper v/ Steinar Sundvoll
  4. Lokale forhandlinger v/ Andreas Melberg
19:00 Middag
21:00 Minikonsert

 

Torsdag 24. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Forhandlingsteknikk v/forbundenes advokat Bjørn Bråthen
10:30 Pause /utsjekking
11:00 Juridisk spørretime med innsendte spørsmål
11:45 Oppsummering
12:00 Lunsj
12:45 Fellestransport til Gardermoen

 

Forkurs for nye tillitsvalgte 21.-22. september 2020

Mandag 21. september
16:00 Innkvartering
16:30 Middag
17:45 Velkommen og presentasjon

Aktuelle lover og avtaler v/Angelina Christiansen, generalsekretær i FHF

19:00 Dessert
19:30 Min rolle som tillitsvalgt
v/Steinar Sundvoll, organisasjonsrådgiver i NKF
20:30 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår v/ Steinar Sundvoll

Gruppeoppgaver og plenum. NB: Ta med bærbar PC /iPad

20:30 Småmat i stua

 

Tirsdag 22. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensang v/NKF
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum, v/Angelina Christiansen og Steinar Sundvoll
10:15 Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole, og om forholdet til

KS/Virke og Utdanningsforbundet, v/Angelina Christiansen

11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

 

Kalender