FHF-rundskriv 18/2020: Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen

Folkehøgskoleforbundet ønsker å bidra til ekstra inspirasjon til skolestart, og gir alle de frilynte skolene et eksemplar av boka «Å sende et menneske til månen – en praktisk metodebok for folkehøgskolen». Boka er ført i pennen av Benedicte Hambro, og er et resultat av mange års erfaring i frilynt folkehøgskole. Boka gir råd og tips som vil være fine å ta med seg inn i skolehverdagen.

Kort om boka
«Å sende et menneske til månen» er delt inn i åtte hovedkapitler, med en påfølgende praktisk del med opplegg, leker og spill.  Målet er å gjøre skolene og den enkelte ansatte mer bevisst på det som skjer på skolen. Boka tar også kort for seg prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær», med forslag til opplegg som kan være med på å styrke elevenes psykiske helse og motvirke uhelse. Fortelling som pedagogisk metode, med en samling historier er blant annet også med.

Ønsker dere flere eksemplarer av boka, er det mulig å bestille den fra Folkehøgskoleforbundet. Boka koster kr. 375,- og kan bestilles ved å sende en epost til: fhf@folkehogskole.no.

Inspirasjon til forarbeidsdagene

Det er fortsatt mulig å få med Benedicte til en inspirasjonsøkt i forarbeidsdagene. Hun vil ta utgangspunkt i boken, eller dere kan også få en smakebit på «Mellom Solskinn og Ruskevær – Livsmestring i frilynt folkehøgskole» – et opplegg som kommer til å ta form utover høsten. Benedicte blir med digitalt, smittefritt og tidseffektivt, og vil innlede og invitere til refleksjonsrunde lokalt.

Ta kontakt med Benedicte for forespørsel om tid, eller for å få vite mer om tilbudet: benedicte@folkehogskole.no.

Kalender