FHF-rundskriv 20/2020: Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse

Innkalling til digital tillitsvalgtkonferanse 2020. For program, se arrangementet i kalender til høyre på siden.

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag innkaller til digital tillitsvalgtkonferanse:

tirsdag 22. september fra 12.00 – 16.00 og
onsdag 23. september fra 9.00 – 11.30.

Kurs for nye tillitsvalgte arrangeres tirsdag 22. september fra 9.00 – 11.30.

Tillitsvalgte over hele landet meldte tilbake til oss i juni at dere opplevde det som viktig å møtes fysisk i høst. I dagens smittesituasjon har styrene likevel vurdert at myndighetenes henstilling om å droppe alle reiser som ikke er strengt nødvendige må gjelde oss. Vi har ventet i det lengste med denne beslutningen, og håper dere har forståelse for at det måtte bli slik nå.

Styret i Folkehøgskoleforbundet har videre fattet et vedtak om å gjennomføre et fysisk møte for tillitsvalgte når det igjen er forsvarlig.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og
§ 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Påmelding innen 14. september. Du kan melde deg på her: påmeldingsskjema. Vi vil gjerne vite hvem som skal delta slik at vi kan sette sammen gode drøftingsgrupper, og for at dere alle på forhånd skal få en oversikt på hvem dere skal samhandle med i det digitale rom.

For program, se arrangementet i kalender til høyre på siden.

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Kalender