FHF-RUNDSKRIV 21/2020: KOMITE TIL REVISJON AV IDÉ- OG PRINSIPPROGRAM

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021.
Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite som skal arbeide med revisjon av Idé- og prinsipprogrammet.

Til:
Lokallagsledere

 

Vår ref.: 52/20/A 1.08

Kapp, 13.10.2020

FHF-rundskriv 21/2020

 

Komite til revisjon av Idé og prinsipprogram

Nåværende Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet gjelder frem til Landsmøtet i 2021. Forbundsstyret vil nedsette en bredt sammensatt komite som skal arbeide med revisjon av Idé- og prinsipprogrammet.

 

Vi søker deg som er medlem i Folkehøgskoleforbundet, som ønsker å være med på å forme Idé- og prinsipprogram for Folkehøgskoleforbundet for perioden 2021-2025.

 

I en revisjonskomite bør det være med praktisk personale, pedagogisk personale og ledere. Fra styret deltar Live Hokstad, Einar Opsvik og Kristin Smith.

 

Dersom du kunne tenke deg å delta i komiteen, eller har forslag til medlemmer, kan du kontakte Live på: live@folkehogskole.no.

 

Med beste hilsen

Live Hokstad                                                              Angelina K. Christiansen
leder                                                                             generalsekretær

Kalender