FHF-rundskriv 19/2020: Utlysning av stilling som rådgiver for pedagogisk utvikling

Målsetningen for det pedagogiske utviklingsarbeidet er å videreutvikle skoleslaget som et moderne, attraktivt og relevant skoletilbud for elevene og heve kompetansen til de som arbeider i folkehøgskolen. Skoleutviklingsarbeidet skal gjennom sin virksomhet styrke fellesskapet innad på skolene og skolene imellom. Bærekraft skal vektlegges spesielt i det pedagogiske arbeidet fremover.

Hensikten med stillingen er å planlegge, gjennomføre og koordinere det felles pedagogiske utviklingsarbeidet ved frilynte folkehøgskoler. Det medfører blant annet å:

 • Utarbeide felles skoleutviklingsprogrammer og søke om midler for disse
 • Igangsette, gjennomføre og rapportere kurs/utviklingsforløp
 • Koordinere og støtte skolenes egne utviklingsprogrammer
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre pedagogisk utviklingsarbeid, og å drifte brukervennlig nettside
 • Ha nær kontakt med medlemmene, skolene og sentrale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en person med:

 • erfaring med veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid
 • relevant høyere utdanning og arbeidserfaring
 • god innsikt i og forståelse for folkehøgskolens idé- og verdigrunnlag

Egenskaper
Vi søker etter deg som er glad i og flink med folk og:

 • har utstrakte samarbeidsevner
 • har evnen til å motivere andre
 • har stor arbeidskapasitet
 • er selvstendig og initiativrik
 • liker å reise
 • har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt.

Varighet og omfang: Fast stilling, 50 %
Arbeidssted: Oslo
Søknadsfrist: 4. september 2020
Tiltredelse: 1. januar 2021

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Angelina Christiansen, tlf. 95 96 01 15.

Søknad med CV og referanser sendes til Folkehøgskoleforbundet, fhf@folkehogskole.no innen
4. september 2020. Søkerliste vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

For full utlysning og stillingsinstruks, se vedlegg nedenfor.

Kalender