NF Rundskriv 10 – 2009 Kurs for praktisk personale 2010

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til arrangørskole av samling for praktisk personale våren 2010.   NF og PUF vil med dette invitere deg til å legge til rette for en faglig og sosial samling for det praktiske personalet i frilynt folkehøgskole. Datoene for samlingen vil være 1-4 juni.   Fra å være kun arrangørskolens ansvar er denne samlingen blitt en felles samling der PUF vil kunne støtte faglig og økonomisk i forhold til å få et godt tilrettelagt program.   Svarfrist for denne invitasjonen er: 1. februar 2010

NF rundskriv 9 2009 Kurstilbud fra Utdanningsforbundet

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til to tillitsvalgtkurs Den 19. august-09 sendte vi ut NF-rundskriv 08/09 med invitasjon til tillitsvalgtkonferanse som NKF/NF arrangerer på Sanner Hotell 24.-25. september (kurs for nye tillitsvalgte starter dagen før, den 23. september).

NF-Rundskriv 8 – 2009 Invitasjon til Tillitsvalgtkonferansen 2009

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til TILLITSVALGTKONFERANSEN 2009  24. – 25. SEPTEMBER 2009, med FORKURS 23. – 24. SEPTEMBER. NF og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 24. – 25. september 2009. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 23. september. Se vedlagte, foreløpige kursprogram (se side 2). Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på NFs nettsted www.folkehogskole.no/nf.Hvert lokallag kan sende en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

NF rundskriv 7 2009 Resultatet fra lønnsoppgjøret i KS-området og HSH-området

Publisert/Oppdatert

Resultatet fra lønnsoppgjøret i KS-området og HSH-området For begge tariffområdene gjelder følgende: Under tariffoppgjøret på KS-området i 2008 ble det avtalt et generelt lønnstillegg på 3,1 %, dog minst kr. 9000,- pr. 1.5.2009.  Samtidig ble alle minstelønnssatsene endret. Minstelønns-satsene omfatter det generelle tillegget. I tillegg er enkelte satser regulert ytterligere. Resultatet av forhandlingene i 2009 på HSH-området ble det samme som for KS.

NF rundskriv 6 2009 Aktuelle datoer 2009-2010

Publisert/Oppdatert

AKTUELLE DATOER 2009-2010 22.- 23.09.09:             Styremøte i NF, Sanner Hotell, Gran23.09.09:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran24.- 25.09.09:             Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran28.09.-30.09.09:         Møte distrikt 6, Numedal fhs03.-04.10.09:              Møte i distrikt 3, Fjordane fhs.05.- 06.10.09              Møte i distrikt 4, Åsane fhs.03.- 04.10.09:             Møte i distrikt 7, Toneheim fhs.12.- 14.10.09:             Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Skogn fhs.20.- 23.10.09:             Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Soltun fhs.03.11.09:                    Styremøte i NF, Oslo04.11.09:                    Årsmøte IF, First Hotell Ambassadør, Drammen04.- 6.11.09                Rektorforum, First Hotell Ambassadør, Drammen09.-10.12.09:              Styremøte i NF, Oslo04.-05.01.10:              Møte i distrikt 5, Karmøy fhs.18.-21.01.10:              Rektormøte, Larvik28.-29.01.10:              Inspektørmøte19.-20.05.10:              Møte i distrikt 4, Nordhordaland fhs.   Hilsenfor NORSK FOLKEHØGSKOLELAG  Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simbleleder                                                                                                daglig leder

NF rundskriv 5 2009 Tinging av ny Songbok

Publisert/Oppdatert

TINGING AV SONGBOKA  Vi oppmodar som tidlegare alle skolane til å tinge bøker til elevane slik at dei får utdelt boka ved opningssamlinga til hausten, og å kalkulere prisen for boka inn i skolepengane.

NF rundskriv 4 2009 Landsmøtet 2009 Sakspapirer og papirer

Publisert/Oppdatert

LANDSMØTET 2009 – SAKSPAPIR OG PÅMELDING Sakspapira Sakspapira går i posten seinast onsdag 11. mars med A-post.   Vi vil be lokallagsleiarane setja opp møte i lokallaga i forhold til dette. Orienteringar om reisedekking m.m. blir sendt som eiget rundskriv, NF rundskriv nr 3.

NF rundskriv 3 2009 Landsmøtet – Økonomiske forhold

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet – økonomiske forhold På førespurnad minner vi om dei økonomiske vilkåra for reise og deltaking på landsmøtet.

NF rundskriv 1 – 2009 Innkalling til Landsmøte 2009

Publisert/Oppdatert

Innkalling til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag 2009 Det blir med dette kalla inn til landsmøte i Norsk Folkehøgskolelag måndag 30. mars – torsdag 02. april.  Møtet opnar på ettermiddagen måndag og blir avslutta etter frukost torsdag.

NF rundskriv 2 2009 Invitasjon til arrangering av IKV kurs

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til arrangørskole av samling for praktisk personale våren 2009. NF og PUF vil med dette invitere deg til å legge til rette for en faglig og sosial samling for det praktiske personalet i frilynt folkehøgskole. Datoene for samlingen vil være 2-5 juni.