NF Rundskriv 10 – 2009 Kurs for praktisk personale 2010

Invitasjon til arrangørskole av samling for praktisk personale våren 2010.
 
NF og PUF vil med dette invitere deg til å legge til rette for en faglig og sosial samling for det praktiske personalet i frilynt folkehøgskole. Datoene for samlingen vil være 1-4 juni.
 
Fra å være kun arrangørskolens ansvar er denne samlingen blitt en felles samling der PUF vil kunne støtte faglig og økonomisk i forhold til å få et godt tilrettelagt program.
 
Svarfrist for denne invitasjonen er: 1. februar 2010

(NF/PUF forbeholder seg retten til å velge en skole som har noen ideer om hvordan de ønsker å gjennomføre samlinga, samt i forhold til hvorvidt samlingen har vært på denne skolen tidligere)

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Simble         /s/                                                   Rune Sødal  /s/

Daglig leder                                                                           Pedagogisk utviklingsleder

Kalender