NF rundskriv 4 2009 Landsmøtet 2009 Sakspapirer og papirer

LANDSMØTET 2009 – SAKSPAPIR OG PÅMELDING Sakspapira Sakspapira går i posten seinast onsdag 11. mars med A-post.   Vi vil be lokallagsleiarane setja opp møte i lokallaga i forhold til dette. Orienteringar om reisedekking m.m. blir sendt som eiget rundskriv, NF rundskriv nr 3.

Påmelding/purring

 

For dei som ikkje har meldt seg på:  Dette skal skje direkte til Jæren folkehøgskule innan 2. mars.  Vi viser til den utsendte brosjyren frå Jæren.  Vi oppfordrar til representasjon frå ulike grupper på skolen.  Rektor er også viktig.

 

Saklista

 

Det har ved fristens utløp komme inn eit forslag til vedtektsendring. Forutan dei ordnære landsmøtesakene har styret satt opp følgjande saker

–          Idègrunnlag og handlingsprogram 2009-2013

–          Akademifondet 

–          Resolusjonar

–          Aktuelle saker frå IF

 

Resolusjonar

 

Dersom det er framlegg til resolusjonar, ber vi om at desse blir sendt så snart som råd pr. e-post til NF-sekretariatet seinast 18. mars

 

 

 

Med beste helsing

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

 

Lars Sigve Meling                                                                              Knut Simble

leiar                                                                                                  dagleg leiar

Kalender