NF rundskriv 2 2009 Invitasjon til arrangering av IKV kurs

Invitasjon til arrangørskole av samling for praktisk personale våren 2009. NF og PUF vil med dette invitere deg til å legge til rette for en faglig og sosial samling for det praktiske personalet i frilynt folkehøgskole. Datoene for samlingen vil være 2-5 juni.

Fra å være kun arrangørskolens ansvar er denne samlingen blitt en felles samling der PUF vil kunne støtte faglig og økonomisk i forhold til å få et godt tilrettelagt program. I 2008 ble denne samlingen slått sammen med Nf s junimøte mens den i år vil kun være samling for det praktiske personale.

 

Svarfrist for denne invitasjonen er: 1. februar 2009

 

(NF/PUF forbeholder seg retten til å velge en skole som har noen ideer om hvordan de ønsker å gjennomføre samlinga, samt i forhold til hvorvidt samlingen har vært på denne skolen tidligere)

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Knut Simble         /s/                                                   Rune Sødal  /s/

Daglig leder                                                                Pedagogisk utviklingsleder

 

Kalender