NF rundskriv 6 2009 Aktuelle datoer 2009-2010

AKTUELLE DATOER 2009-2010 22.- 23.09.09:             Styremøte i NF, Sanner Hotell, Gran23.09.09:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran24.- 25.09.09:             Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran28.09.-30.09.09:         Møte distrikt 6, Numedal fhs03.-04.10.09:              Møte i distrikt 3, Fjordane fhs.05.- 06.10.09              Møte i distrikt 4, Åsane fhs.03.- 04.10.09:             Møte i distrikt 7, Toneheim fhs.12.- 14.10.09:             Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Skogn fhs.20.- 23.10.09:             Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Soltun fhs.03.11.09:                    Styremøte i NF, Oslo04.11.09:                    Årsmøte IF, First Hotell Ambassadør, Drammen04.- 6.11.09                Rektorforum, First Hotell Ambassadør, Drammen09.-10.12.09:              Styremøte i NF, Oslo04.-05.01.10:              Møte i distrikt 5, Karmøy fhs.18.-21.01.10:              Rektormøte, Larvik28.-29.01.10:              Inspektørmøte19.-20.05.10:              Møte i distrikt 4, Nordhordaland fhs.   Hilsenfor NORSK FOLKEHØGSKOLELAG  Lars Sigve Meling /s/                                                                       Knut Simbleleder                                                                                                daglig leder
Kalender