NF rundskriv 9 2009 Kurstilbud fra Utdanningsforbundet

Invitasjon til to tillitsvalgtkurs Den 19. august-09 sendte vi ut NF-rundskriv 08/09 med invitasjon til tillitsvalgtkonferanse som NKF/NF arrangerer på Sanner Hotell 24.-25. september (kurs for nye tillitsvalgte starter dagen før, den 23. september).

Utdanningsforbundet har gjennom sine fylkeslag også invitert til kurs for tillitsvalgte, på Britannia hotell i Trondheim 29.-30 september. Vi regner med lokale tillitsvalgte i NKF/NF nå har mottatt denne invitasjonen. Temaene på de to kursene vil i noen grad overlappe hverandre, men noe av innholdet vil også være forskjellig. På Utdanningsforbundets tillitsvalgtkurs vil temaene være knyttet til vilkår for pedagogiske medlemmer (dobbeltmedlemmer i Utdanningsforbundet og NKF/NF).

Vi sender dere dette rundskrivet for å tydeliggjøre følgende:

 

For deg som tillitsvalgt på en folkehøgskole mener vi tillitsvalgtkonferanse som NKF/NF arrangerer, må ha førsteprioritet.

Dersom ditt lokallag er forhindret fra å delta på NKFs/NFs tillitsvalgtkonferanse, men har mulighet til å delta uken etter på Utdanningsforbundets kurs, anbefaler vi absolutt deltakelse på Utdanningsforbundets kurs i Trondheim. Det vil også være mulig å delta på begge kurs. NKF/NF sentralt vil ta sikte på å være representert på Utdanningsforbundets kurs.

Vi vil gjerne ha kopi av påmeldinger til Utdanningsforbundets kurs. Det er nyttig for oss å vite hvem som deltar på dette kurset.

Reiseutgifter og kursopphold dekkes for lokale tillitsvalgte på begge kursene. Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn for å delta på begge kurs.

 

 

 

Vennlig hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

 

Lars Sigve Meling                                                                              Knut Simble

leder                                                                                                 daglig leder

Kalender