FHF rundskriv 36-2016: Lønnsreguleringer for folkehøgskoler tilsluttet Virke

Publisert/Oppdatert

Resultatet av forhandlinger og mekling er nå godkjent av alle parter. De økonomiske forutsetninger er at det gis lønnstillegg pr. 1.5 2016 og pr. 1.8 2017. De sentrale tilleggene framkommer i tabellen under. 

FHF rundskriv 35-2016: Lansering av boka: ‘Grundtvig for begynnere.. og oss andre’

Publisert/Oppdatert

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folkehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning.

FHF rundskriv 34-2016: Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet).

FHF rundskriv 33-2016: Høring i lokallaget: Justering av valgordninger for landsmøtet

Publisert/Oppdatert

I høringsrunde i våres om forslag til endring i prosedyre for personvalg på landsmøter kom det inn forslag til mer omfattende endringer i valgordninger i forbundet og landsmøtet. Styret har drøftet forslagene og har på bakgrunn av disse utformet mer omfattende forslag til endringer i valgordninger og –rutiner knyttet til landsmøtene. Justert forslag til endringer berører både vedtekter, retningslinjer for valgnemnda og retningslinjer for gjennomføring av valg på landsmøtet (j.fr. vedlegg).

FHF rundskriv 32-2016: Høring i lokallaget: Justering av delegatsmodellen for landsmøtet

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i 2013 (Agder folkehøgskole) vedtok å innføre en delegatsmodell for stemme-representasjon i landsmøtene i et forsøk på å stimulere deltakelse i landsmøtene. Sammen med en flytting av landsmøtet til starten av juni og reduksjon av møtedager fra fire til tre, ble landsmøtet i 2015 på Voss ‘fulltegnet’. Styret ser imidlertid at delegatsmodellen har den svakheten at dersom alle lokallag tar ut det de etter vedtektene har krav på, vil økonomien i forbundet være fatalt truet. Selv om erfaringen så lang tilsier at dette ikke vil skje, mener styret likevel at dette representerer en for stor risiko, og at det derfor er behov for å innføre en økonomisk sikring i vedtektenes § 8.2 om delegatsmodellen.   

FHF rundskriv 31-2016: Invitasjon til dagskurs for kontor- og økonomiledere og -ansatte

Publisert/Oppdatert

Invitasjon til dagskurset: ELEVENE, PENGENE OG VI I ADMINISTRASJONEN PÅ FOLKEHØGSKOLEN Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for kontor-/økonomiledere. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Best Western Karl Johan-salen på Karl Johan hotell, Karl Johansgate 33, Oslo, tirsdag 29. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

FHF rundskriv 28-2016: Studentmedlemskap

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet i 2013 åpnet opp for at også studenter/stipendiater kan være medlem i Folkehøgskoleforbundet. Viktige grunner til å være medlem for stipendiater/studenter er at man gjennom medlemskapet i Folkehøgskoleforbundet støtter arbeidet for frilynt folkehøgskole. 

FHF rundskriv 29-2016: FOLKEHØGSKOLEN til styremedlemmer ved skolen?

Publisert/Oppdatert

FOLKEHØGSKOLEN er bladet for frilynt folkehøgskole. På kurs for styremedlemmer ved skolene nå i høst kom det fram eksempler på, og derved oppfordring til, å gi hvert styremedlem et abonnement på FOLKEHØGSKOLEN. 

FHF rundskriv 30-2016: Tarifforhandlingene i Virke

Publisert/Oppdatert

Som de fleste nå vet, ble det brudd i forhandlingene med Virke i årets tariffoppgjør for pedagogiske medlemmer i Utdanningsforbundet, - i hovedsak på grunn av uenighet knyttet til pensjon. Konflikten har oppstått fordi Utdanningsforbundet/FHF/NKF motsetter seg at folkehøgskoler på Virkeområdet skal ha mulighet til å melde pedagogiske medlemmer ut av Statens Pensjonskasse.

FHF rundskriv 27-2016: Invitasjon og program Lederforum 2016 inkl. IFs årsmøte

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2016 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2016 i dagene 8. til 10. november på Quality Hotel Strand, Gjøvik.