FHF rundskriv 30-2016: Tarifforhandlingene i Virke

Som de fleste nå vet, ble det brudd i forhandlingene med Virke i årets tariffoppgjør for pedagogiske medlemmer i Utdanningsforbundet, - i hovedsak på grunn av uenighet knyttet til pensjon. Konflikten har oppstått fordi Utdanningsforbundet/FHF/NKF motsetter seg at folkehøgskoler på Virkeområdet skal ha mulighet til å melde pedagogiske medlemmer ut av Statens Pensjonskasse.

 

Til  Lokallagsleder/alle medlemmer

 

Vår ref.: 54/16/A 1.08

Oslo, 03.95.2016 

 

FHF-rundskriv 30/2016

 

TARIFFORHANDLINGENE I VIRKE

Som de fleste nå vet, ble det brudd i forhandlingene med Virke i årets tariffoppgjør for pedagogiske medlemmer i Utdanningsforbundet, – i hovedsak på grunn av uenighet knyttet til pensjon. Konflikten har oppstått fordi Utdanningsforbundet/FHF/NKF motsetter seg at folkehøgskoler på Virkeområdet skal ha mulighet til å melde pedagogiske medlemmer ut av Statens Pensjonskasse.

 

Konflikten omfatter alle pedagogiske medlemmer i FHF og NKF på folkehøgskoler som er innmeldt i Virke. IKV-medlemmene i de to folkehøgskoleorganisasjonene omfattes ikke av konflikten.

 

Neste skritt er megling hos riksmekleren 10.-11. november. Skulle ikke meglingen fører fram, blir det streik. Om blir det streik, kan FHFs/NKFs medlemmer bli tatt ut i streik.

 

Streik er et lovlig virkemiddel som kan brukes når partene gjennom forhandlinger eller megling ikke kommer fram til en tariffavtale. Utdanningsforbundet/Unio vil organisere konfliktarbeidet.

 

Retningslinjene for gangen i en arbeidskonflikt innebærer at Utdanningsforbundet allerede har meldt fra til Virke om plassfratredelse for FHFs og NKFs pedagogiske medlemmer. Det er først når det eventuelt er klart at meglingen hos riksmeglingsmannen ikke fører fram, at det vil det bli tatt stilling til hvilke pedagogiske medlemmer som tas ut i en streik. 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                   Knut Simble
leder                                 generalsekretær

Kalender