FHF rundskriv 31-2016: Invitasjon til dagskurs for kontor- og økonomiledere og -ansatte

Invitasjon til dagskurset:
ELEVENE, PENGENE OG VI I ADMINISTRASJONEN PÅ FOLKEHØGSKOLEN
Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for kontor-/økonomiledere. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Best Western Karl Johan-salen på Karl Johan hotell, Karl Johansgate 33, Oslo, tirsdag 29. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Til:       (vær vennlig å videresende til)
Rektor, assisterende rektor/inspektør
Kontor-/økonomileder

Kopi til: Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

 

Vår ref.: 55/16/A 1.08, Oslo, 31.10.2016

FHF-rundskriv 31/2016

 

Invitasjon til dagskurset:

ELEVENE, PENGENE OG VI I ADMINISTRASJONEN PÅ FOLKEHØGSKOLEN

Folkehøgskoleforbundet arrangerer dagskurs for kontor-/økonomiledere. Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i Best Western Karl Johan-salen på Karl Johan hotell, Karl Johansgate 33, Oslo, tirsdag 29. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Program

09:00   Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt

09:15   Innledende foredrag

            Budsjetteringsprinsipper og –rutiner  v/Johan Smit
            Hvordan blir budsjett til og følges opp i folkehøgskolene?
            Kontoret er navet i internkommunikasjonen?
            v/Brith Bø, kontorleder på Seljord folkehøgskule
            Hvordan fungerer internkommunikasjonen på ulike skoler?

12:00   Lunsj

13:00   Elevene og vi.. v/Sindre Vinje
             kontorets rolle i elevsamfunnet, muligheter og utfordringer

            og eksempler på løsninger

            Arbeidsavtaler, det nye lønnssystemet, innplassering
            mv.
v/Knut Simble

            Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn presenteres
            kort for drøftinger

16:00   Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj. Kurset gjennomføres med minimum 15 betalende deltakere.

Ved evt. behov for overnatting fra 28. – 29. november kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

 

Påmelding til knut.simble@folkehogskole.no innen 10. november.

 

Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Kalender