FHF rundskriv 35-2016: Lansering av boka: ‘Grundtvig for begynnere.. og oss andre’

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folkehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning.

 


Til  folkehøgskolene
ved (vær snil å videresende til)
-Rektor, ass.rektor/inspektør
-Tillitsvalgte i FHF

 

Vår ref.: 61/16/ A1.08
Oslo, 16.11.2016
                                                                                                                                                                                                                                           

FHF-rundskriv 35/2016

Lansering av boka ‘Grundtvig for begynnere.. og oss andre’

Med denne boka gir Arild Mikkelsen en innføring i Grundtvig og hans kjernebegreper samt et konsentrat av norsk folkehøgskoles mer enn 150 års historie, der han drar linjer fra starten med Sagatun folkehøgskole i 1864 og helt fram til i dag. I slutten av boka peker Arild på noen sentrale utfordringer norsk frilynt folkehøgskole må forholde seg til i framtiden. I tillegg inneholder boka en tidslinje over Grundtvigs liv og virke samt tips til videre lesning.

‘Grundtvig for begynnere.. og oss andre’ er en personlig anlagt innføringsbok av den som per i dag kanskje har best oversikt over norsk folkehøgskoles historie. Boka er en nok så fullstendig bearbeiding og oppdatering av første utgaven fra 2002 og er primært tenkt som en innføringsbok for nye lærere og andre ansatte i norsk folkehøgskole.

Tittelen peker likevel på at også de som har vært i folkehøgskolen i lengere tid vil ha glede av boka, samt andre som er interessert i Grundtvig og norsk folkehøgskole.

Leseren vil også se at Arild har meninger – meninger som gir leseren noe å tenke over. Det er derfor vårt håp at hele eller deler av boka også kan fungere som opplegg til pedagogiske refleksjoner og skape debatt på den enkelte folkehøgskole.

 

Utgitt av Folkehøgskoleforbundet, 2016
Pris NOK 275,- + frakt
Bestilles ved å kontakte sekretariatet på tlf 22 47 43 00 eller fhf@folkehogskole.no

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                       Knut Simble
leder                                     generalsekretær

Kalender