FHF rundskriv 25-2016: Viktig å verve nye medlemmer – argumenter for å bli medlem

Publisert/Oppdatert

Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

FHF rundskriv 26-2016: Bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige ideologiske, skolepolitiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet. For dette arbeidet gjør seg ikke av seg selv. Som medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i folkehøgskolen.

FHF rundskriv 24-2016: INNKALLING TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2016, 20. – 22. SEPTEMBER 2016, MED FORKURS 19. – 20. SEPTEMBER.

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 20. – 22. september 2016. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 19. september. Se vedlagte kursprogram her under. 

FHF rundskriv 23-2016: Påminnelse om kurs og frister for kurs i august/september

Publisert/Oppdatert

Her følger kort oppsummert påminnelse om kurs det inviteres til i løpet av august og starten av september med lenker til omtale, inkludert påmeldingsfrister.  

FHF rundskriv 22-2016: Bestilling av sangbok

Publisert/Oppdatert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

FHF rundskriv 21-2016: Lønnsreguleringer for de fylkekommunale folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble 2.4 prosent. Det tas forbehold om at forhandlingsresultatet blir godkjent ved uravstemning.

FHF rundskriv 20-2016: Invitasjon til kurset Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Vi inviterer herved til kurs for ansatte i folkehøgskolen som ”går med en leder i magen”, enten det er som rektor eller inspektør/assisterende rektor. Kurset er lagt til Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord mandag 8. til onsdag 10. august d.å. 

FHF rundskriv 19-2016: Påminnelse høringssaker til lokallaget – ny frist

Publisert/Oppdatert

Fristen for tilbakemelding til styret var satt til 1. april. Da styret har utsatt møtet i april til mai, forlenger vi herved fristen for tilbakemeldinger på forslagene. Vi ber om at det innkalles til lokallagsmøte for uttalelse om vedlagte forslag i rundskrivene 4,5 og 6, samt svar på rundskrin nr.7 om rekruttering av medlemmer.

FHF rundskriv 18-2016 Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen, 2016

Publisert/Oppdatert

De seneste årene har vi videreutviklet et populært kurskonsept for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. I år vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Som i fjor, inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

FHF rundskriv 17-2016 Invitasjon til kurs for kjøkkenledere i frilynt folkehøgskole 27.4.2016, Oslo

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet arrangerer kurs for kjøkkenleder/kjøkkensjef. Kurset vil være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i lokalene til Folkehøgskoleforbundet i Øvre Vollgate 13, Oslo, 27. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.