FHF rundskriv 22-2016: Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

 

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:) 

rektor og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet            

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

 

Oslo, 02. juni 2016

 

Vår ref.: 39/16/A 1.08
Oslo, 02.06.2016
 

 

FHF-rundskriv 22/2016

 

Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

Se bestillingsskjema på neste side.

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 22. juni.

  

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                           Knut Simble
leder                                         generalsekretær

 

 

————————————————————————-

Bestilling av sangboka (2016)

 

 

Til

Folkehøgskoleforbundet 

E-post: marianne@folkehogskole.no

 

Vi bestiller                 eks. av sangboka

 

Bøkene koster kr 485,- pr stk. eksklusiv frakt

 

Vi vil ha bøkene senest i uke ___________                      

 

Fra skole:  __________________________

 

                                                                                                                            

 

Dato     /     –    

 ___________________________                                                                                                                                                (Underskrift)

Kalender