FHF rundskriv 21-2016: Lønnsreguleringer for de fylkekommunale folkehøgskolene

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble 2.4 prosent.
Det tas forbehold om at forhandlingsresultatet blir godkjent ved uravstemning.

 

Til Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)

ATT: Rektor
        Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 33/16/A 1.08

Oslo, 12.05.2016 

 

FHF-rundskriv 21/2016

 

Lønnsreguleringer for de fylkeskommunale folkehøgskolene 

Lønnsoppgjøret i KS-området er ferdig. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet i kommunesektoren som forventet. Den totale rammen i årets KS-oppgjør ble 2.4 prosent.

Det tas forbehold om at forhandlingsresultatet blir godkjent ved uravstemning.


Det er enighet om sentrale tillegg både for 2016 og 2017. Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2016 og 1.8.2017. Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

Resultatet av forhandlingene innebærer for øvrig blant annet:

  • at dersom en av partene krever det, kan pensjon gjøres til et forhandlingstema
  • at alle stillinger med høyere utdanning er samlet i en felles gruppe 
  • at lønnsstigene blir like for grupper med likt utdanningsnivå, og at alle får 16-års trinn 
  • at partene også er enige om en fordeling for mellomoppgjøret i 2017 med en ramme på 2,2 prosent 
  • at lærere og adjunkter får et tillegg på 2,4 prosent av sin grunnlønn. I tillegg til dette får lærere på 8-årstrinnet 13 400 kr., lærere på 10-årstrinnet 19 100 kr. og adjunkter på 10-årstrinnet 16 100 kr.
  • at laveste beregnede årslønn (minstelønn) for adjunkt med tillegg, lektor og lektor med tillegg er økt med 2,4 prosent. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. 
  • alle ledere som hovedsakelig får sin lønn i sentrale forhandlinger (kapittel 4) får 2,4 prosent av sin grunnlønn
  • at kveldstillegget (HTA 5.4.2.) økes fra kr. 21 til kr. 26 med virkning fra 1.5.2016

Virke

Forhandlingene på for de øvrige folkehøgskolene, på tariffområde Virke, starter 21. juni. 

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                  generalsekretær

Kalender