FHF rundskriv 23-2016: Påminnelse om kurs og frister for kurs i august/september

Her følger kort oppsummert påminnelse om kurs det inviteres til i løpet av august og starten av september med lenker til omtale, inkludert påmeldingsfrister.  

 

Til          

Folkehøgskolene (vær vennlig å kopiere/videresende til:) 

Rektor og inspektør/ass.rektor
Lokallagsleder/lokallaget i Folkehøgskoleforbundet
Leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ
Ansatte

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 41/16/A 1.08

Oslo, 06.06.2016

 

FHF-rundskriv 23/2016

 

Påminnelse om kurs og frister for kurs i august/september

Her følger kort oppsummert påminnelse om kurs det inviteres til i løpet av august og starten av september med lenker til omtale, inkludert påmeldingsfrister.  

 

Kurs for nye i folkehøgskolen, Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord:
                For alle tre kursene: Utsatt frist for påmelding til 15.6.2016

                -Kurs for nye lærere, 8.-11. august:
Invitasjon/program
                -Kurs for nye i praktisk personale, 9.-10. august:
Invitasjon/program
                -Kurs for nye rektorer, 9.-10. august:
Invitasjon/program

 

Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen, Skiringssal folkehøyskole, 8.-10. august:
               
Invitasjon/program Utsatt frist for påmelding til 15.6.2016 

 

Seniorkurs 55 + for folkehøgskoleansatte, Nestor, Melsomvik, 15.-17. august:
               
Invitasjon/program  Løpende påmelding 

 

Styrekurs for skolestyremedlemmer og rektorer, Bergen, 2.-3. september:
               
Invitasjon og program Påmeldingsfrist 15.6.2016

 

Ta kontakt for evt. etteranmelding.

Riktig god sommer!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                Knut Simble                        
Leder                             Generalsekretær

Kalender