FHF rundskriv 20-2016: Invitasjon til kurset Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

Vi inviterer herved til kurs for ansatte i folkehøgskolen som ”går med en leder i magen”, enten det er som rektor eller inspektør/assisterende rektor.
Kurset er lagt til Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord mandag 8. til onsdag 10. august d.å. 

 

Til          

Folkehøgskolene (vær vennlig å kopiere/videresende til:) 

Rektor og inspektør/ass.rektor
Lokallagsleder/lokallaget i Folkehøgskoleforbundet
Leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Kopi til: Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 32/16/A 1.08

Oslo, 04.05.2016
 

FHF-rundskriv 20/2016

 

Invitasjon til  Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

 kurs for deg som vurderer engang å søke en lederstilling i folkehøgskolen

Vi inviterer herved til kurs for ansatte i folkehøgskolen som ”går med en leder i magen”, enten det er som rektor eller inspektør/assisterende rektor.

Kurset er lagt til Skiringssal folkehøyskole, Sandefjord mandag 8. til onsdag 10. august d.å.

 

Hvorfor kurs for mulig kommende ledere i folkehøgskolen?

Folkehøgskolen er et spesielt skoleslag som også i fremtiden vil trenge ledere som kjenner skolehverdagen og brenner for ideene og verdiene i skoleslaget. Vi ser også at det fortsatt er færre kvinner enn menn som søker seg til og blir ansatt i rektorstillingene i folkehøgskolen. Ofte er begrunnelsen fra mulige kvinnelige kandidater som likevel ikke søker, at de er usikre på om de har kompetanse og kanskje motivasjon nok. Dette gjelder også mulige mannlige søkere.

Vi ser også at folkehøgskoleerfaring ikke alltid verdsettes nok i ansettelsesprosessene til lederstillinger, og vil gjerne bidra til bevisstgjøring av hva folkehøgskolekompetanse er.

Disse utfordringene ønsker vi å møte ved å tilby kurs for potensielle ledere i folkehøgskolen. Kurset har som hovedhensikt å inspirere potensielle lederkandidater og i noen grad virke avklarende. Kurset er ikke et ledertreningskurs eller kurs som gir formell lederutdanning.

Vi ser at rekrutteringen til dette kurset kan representere en utfordring, både i forhold til å nå de potensielle lederne i staben i dag, og at skolen ved rektor ser nødvendigheten av rekruttering til lederstillinger i skoleslaget, og derfor støtter opp om medarbeidere som ønsker å delta på kurset. Vi håper derfor at du vil bidra til å gjøre kurset kjent, kanskje også kan peke på et talent.

Det er plass til 12 deltakere, som vil få dekt opphold og kursavgift.

Kurset vil være åpent for både kvinner og menn, men vi oppfordrer spesielt kvinner til å melde seg på kurset.

Programmet ligger vedlagt.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt      Knut Simble          Mai-Evy Bakken      Sindre Vinje
leder                   generalsekretær     kursansvarlig          PU-rådgiver

Vedlegg: Invitasjon til Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen

Kalender