FHF rundskriv 24-2016: INNKALLING TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2016, 20. – 22. SEPTEMBER 2016, MED FORKURS 19. – 20. SEPTEMBER.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 20. – 22. september 2016. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 19. september. Se vedlagte kursprogram her under. 

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Vår ref.: 44/16/A 1.08

Oslo, 29.08.2016

 

FHF-rundskriv 24/2016

 

INNKALLING TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2016, 20. – 22. SEPTEMBER 2016, MED FORKURS 19. – 20. SEPTEMBER.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 20. – 22. september 2016. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 19. september. 

Se vedlagte kursprogram her under. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 9. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no  under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/iwips/977954377/

 

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen. Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt              Knut Simble
leder                            generalsekretær

 

 

 

 

 

PROGRAM

Forkurs for nye tillitsvalgte 19.-20. september 2016  

 

Mandag 19. september

15:30

Rundstykker, kaffe/te

16:00

Velkommen og presentasjon. Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke og Utdanningsforbundet.
v/ Knut Simble, daglig leder i Folkehøgskoleforbundet

16:45

Min rolle som tillitsvalgt
v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30

Kaffe

18:00

Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. NB: Bruk av bærbar PC
v/ Arvid Kopperdal

20:00

Middag

 

Tirsdag 20. september

08:00

Frokost

08:45

Morgensang v/ FHF

09:00

Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum.
v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal

10:15

Aktuelle lover og avtaler
v/ Knut Simble

11:00

Spørretime (til ca. 12:00)

 

Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

 

PROGRAM

Tillitsvalgtkonferansen 20.-22. september 2016 på Sanner Hotell

Tirsdag 20. september

11:30

Fellestransport fra Gardermoen

12:30

Lunsj

13:30

Velkommen og presentasjon

13:45

Om varsling og organisasjonskultur

v/ Birthe Eriksen, advokat

14:30

Pause

14:45

Samtale (plenum/grupper?) om varslingsproblematikk

15:30

Kaffe

16:00

Hovedtariffoppgjøret 2016 – de viktigste punktene

v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet og Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

16:45

Pause

17:00

Det nye lønnssystemet – en gjennomgang (til 18.00).

v/ Bjørn Sævareid (?)

19:30

Middag

 

 

Onsdag 21. september

08:00

Frokost

08:45

Morgensamling v/ NKF

09:00

Hvordan kan fagbevegelsen ruste seg for fremtiden?

 v/ Ann Cecilie Bergene, organisasjonsavdelingen i Utdanningsforbundet

10:00

Pause

10:15

Hvordan kan fagbevegelsen ruste seg for fremtiden? forts.

11:00

Pause

11:15

Erfaringer med inngåelse av lokal særavtale for undervisningspersonale

Om forhandlingsprosessen på Folkehøgskolen Sørlandet

v/ rektor og lokallagsleder (til 12.15) 

12.30

Erfaringer med inngåelse av lokal særavtale for undervisningspersonale, forts.

Utfordringer på egen skole

13:00

Lunsj

15:00

To slags timeplaner

v/ Tor Grønvik, daglig leder i NKF

16:30-

Pause

17:00

Særmøter for FHF og NKF

19:00

Middag

21:15

Konsert

 

 

Torsdag 22. september

08:00

Frokost

08:45

Morgensamling v/ FHF

10:00

Pause/utsjekking av rom

10:30

Tillitsvalgtrollen – hvilke utfordringer har vi?

Grupper og plenum

12:30

Lunsj

13:10

Fellestransport til Gardermoen

Kalender