FHF rundskriv 18-2016 Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen, 2016

De seneste årene har vi videreutviklet et populært kurskonsept for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. I år vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Som i fjor, inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

 

Til    Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT: Rektor
       Assisterende rektor/inspektør, internatleder, kjøkkenleder, administrasjonsleder, driftsleder
       Lokallagsleder

 

Vår ref.: 29/16/A 1.08
Oslo, 18.04.2016

FHF-rundskriv 18/2016

 

Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen 2016

De seneste årene har vi videreutviklet et populært kurskonsept for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. I år vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Som i fjor, inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

Kursene gir en solid innføring i skoleslaget. Gjennom foredrag, workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær vil deltakerne lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskole-pedagogikk (spesielt for lærerne), etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb i fellesskap. Med andre ord, deltakerne vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole.

Kursene ligger parallelt og på samme sted, hvor noe av kursinnholdet er felles, mens andre deler er spesielt for hvert kurs. På denne måten håper vi bedre å kunne tilfredsstille behovene til hver gruppe nyansatte, samtidig som sentrale deler av kursene er felles og at vi får til et stimulerende fellesskap.

Kursene er av ulik lenge (to til fire dager) og innhold og har derfor ulik pris. Vi viser til vedlagte invitasjoner og programmer for mer informasjon og påmelding.

I året vil vi også tilby kurset «Dørstokkmila til ledelse i folkehøgskolen» for de som lurer på om de skal bli rektor eller leder. Kurset gjennomførte vi første gangen i 2012. Egen invitasjon vil snart komme til dette kurset.

Vi arbeider også for å tilby to todagers kurs for lærer i foto og i friluftsliv. Også dette vil vi informere mer om senere.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt         Knut Simble              Sindre F. Vinje
leder                       generalsekretær       Pedagogisk rådgiver


Vedlegg: Invitasjon til kurs for nye 2016:
                –for nye eller relativt nye lærere
                –for nye eller relativt nye praktisk personale
                -for nye eller relativt nye rektorer/ledere

Kalender