FHF rundskriv 17-2016 Invitasjon til kurs for kjøkkenledere i frilynt folkehøgskole 27.4.2016, Oslo

Folkehøgskoleforbundet arrangerer kurs for kjøkkenleder/kjøkkensjef. Kurset vil være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i lokalene til Folkehøgskoleforbundet i Øvre Vollgate 13, Oslo, 27. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Til:       (vær vennlig å videresende til)
Rektor, assisterende rektor/inspektør
Kjøkkenleder

Kopi til: Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

 

Vår ref.: 27/16/A 1.08, Oslo, 04.04.2016

FHF-rundskriv 17/2016

 

Invitasjon til dagskurset:

HVA KREVES AV DAGENS KJØKKENSJEF I FOLKEHØGSKOLEN?

Folkehøgskoleforbundet arrangerer kurs for kjøkkenleder/kjøkkensjef. Kurset vil være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema. Kurset blir arrangert i lokalene til Folkehøgskoleforbundet i
Øvre Vollgate 13, Oslo, 27. april fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

 

Program

09:00   Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt

09:15   Mat ska døm ha!

             v/informasjonsrådgiver/redaktør Øyvind Krabberød, IF

10:15   Fra TORO til kortreist bærekraftig mat
             v/kjøkkensjef Agnete Oesterich, Harstad Folkehøgskole

11:15   Samarbeid mellom kjøkken og ledelse
             v/kjøkkensjef Edvard Stordahl, Lofoten Folkehøgskole

12:00   Lunsj

13:00   Kompetanseutvikling hos kjøkkenpersonalet
             v/(navn kommer)

14:00   Kosthold for elever med særlige behov og hvordan
            samarbeider vi til beste for eleven
            
v/sosiallærer Hanne Janshaug, Skiringssal Folkehøgskole

15:00   Kjøkkenet er ikke det første sted en skal spare
             v/rektor Live Hokstad, Toten Folkehøgskole

16:00   Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj. Kurset gjennomføres med minimum 15 betalende deltakere.

Ved behov for overnatting fra 26. – 27. april kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

Påmelding til knut.simble@folkehogskole.no innen 15.april.

 

Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                            Knut Simble
leder                                          generalsekretær

Kalender