FHF rundskriv 26 2015: Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling – Invitasjon til nordisk vårkonferanse i folkehøgskolen april 2016

Publisert/Oppdatert

Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling. Nordisk folkehøgskoleråds VÅRKONFERANSE 2016 arrangeres i dagene 13.-14. april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

FHF rundskriv 25-2015: Utlysning av midler til pedagpogisk utviklingsarbeid

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet lyser med dette ut felles PU-midler som skolene kan søke på. Frist for søknad for skolene er 15.02.2016.

FHF rundskriv 24-2015: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Det vil i år deles ut inntil NOK 90.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 1. desember 2015.

FHF rundskriv 23-2015: Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet

Publisert/Oppdatert

Som tillitsvalgt og medlem utgjør du en viktig del av selve fundamentet i norsk arbeidsliv slik det er organisert i Norge - og dermed fundamentet i folkehøgskolen. Det er avgjørende at vi som jobber i folkehøgskolen som lærere, skoleledere og praktisk personale støtter opp om det viktige skolepolitiske, ideologiske, pedagogiske og fagpolitiske arbeidet i skoleslaget ved å være medlem i Folkehøgskoleforbundet.   

FHF rundskriv 22-2015: Informasjonsbrosjyrer «Velkommen til folkehøgskolen» m.fl.

Publisert/Oppdatert

Vi oppfordrer deg som tillitsvalgt å overbringe brosjyrene "Velkommen i folkehøgskolen" til nye lærere og praktisk persoanle, revidert íde- og prinsipprogram og informasjon om og tilbud om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet (vervebrosjyren «Bli medlem!»). Se også vedlagte FHF rundskriv 23 2015 Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet. I tillegg har Utvalg for praktisk personale lagd en liten folder om hvem de er og hva de jobber med.

FHF rundskriv 21-2015: Lederforum 2015 – invitasjon og program

Publisert/Oppdatert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2015 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2015 i dagene 10. til 12. november på Britannia Hotell i Trondheim.

FHF rundskriv 20-2015: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. – 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. – 22. SEPTEMBER

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 22. – 24. september 2015. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 21. september. Se vedlagte kursprogram. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

FHF rundskriv 19-2015: Lønnsreguleringer for folkehøgskolene tilsluttet Virke

Publisert/Oppdatert

Lønnsoppgjøret i Virke-området er ferdig. Organisasjonene og Virke kom fram til en forhandlings-løsning i årets mellomoppgjør. Med utgangspunkt i de økonomiske forutsetningene, er resultatet som forventet. Den totale rammen i årets Virke-oppgjør ble om lag tre prosent.

FHF rundskriv 18-2015: Kurs for nye rektorer

Publisert/Oppdatert

Som ny eller relativt ny rektor i folkehøgskolen er du kommet til et annerledes skoleslag –og derfor en annerledes lederutfordring – om du kommer utenfra eller har rykket opp. Vi tillater oss å minne om invitasjonen til nye eller relativt nye rektorer/assisterende rektorer til tre dagers intensivt introduksjonskurs for nye skoleledere i frilynt folkehøgskole.

FHF rundskriv 17-2015: Bestilling av sangboka

Publisert/Oppdatert

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall.