FHF rundskriv 22-2015: Informasjonsbrosjyrer «Velkommen til folkehøgskolen» m.fl.

Vi oppfordrer deg som tillitsvalgt å overbringe brosjyrene "Velkommen i folkehøgskolen" til nye lærere og praktisk persoanle, revidert íde- og prinsipprogram og informasjon om og tilbud om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet (vervebrosjyren «Bli medlem!»). Se også vedlagte FHF rundskriv 23 2015 Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet. I tillegg har Utvalg for praktisk personale lagd en liten folder om hvem de er og hva de jobber med.

 

Til Folkehøgskolene
ved tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet
(evt. rektor/ass.rektor/inspektør)

Vår ref.: 46/15/A 1.08

Oslo, 28.09.2015

FHF-rundskriv 22/2015

(Sendt som brev med div. brosjyrer)


Informasjonsbrosjyrer «Velkommen til folkehøgskolen» m.fl.

Når man starter som ny ansatt i folkehøgskolen er det mange inntrykk som skal fordøyes på kort tid. Skoleslaget er kanskje noe fremmed for vedkommende, og hverdagen er travel, så travel at det ikke alltid er tid til en generell innføring i skoleslaget. Samtidig går det kanskje fort noe tid før nye tilbys/informeres om/oppfordres til å melde seg inn i Folkehøgskoleforbundet.

Ett tiltak fra forbundsstyrets side er å gi nye ansatte på skolene en velkomsthilsen via den tillitsvalgte (lokallagsleder) eller rektor, evt. andre. Heftet har vi trykt i tre varianter, til nye lærere, til nye i det praktiske personalet og til nye rektorer/nye i ledelsen. Heftet gir en generell informasjon om skoleslaget man starter i som ny. Sist i heftene er noen gode råd fra en kollega i folkehøgskolen.

Samtidig oppfordrer vi deg som tillitsvalgt å overbringe informasjon om og tilbud om medlemskap i Folkehøgskoleforbundet (vervebrosjyren «Bli medlem!»). Se også vedlagte FHF rundskriv 23 2015 Argumenter for å bli medlem i Folkehøgskoleforbundet.

I tillegg har Utvalg for praktisk personale lagd en liten folder om hvem de er og hva de jobber med.

Vi oversender herved brosjyrer til utdeling blant følgende i personalet:

Til nye lærere ber vi deg overrekke brosjyren: «Velkommen som lærer i folkehøgskolen» og «Idé- og prinsipprogram» samt «Bli medlem».

Til nye i praktisk personale ber vi deg overrekke brosjyren: «Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen» og «Idé- og prinsipprogram» samt «Bli medlem».

Til praktisk personale som er medlemmer i Folkehøgskoleforbundet (medlemmer av lokallaget) ber vi deg dele ut brosjyren: «Utvalg for praktisk personale».

Du vil etter dette ha igjen ett eksemplar av hver av brosjyrene. Idé- og prinsipprogram er rettet i forhold til endring i vedtektene etter landsmøtet på Voss i sommer, der distriktslaget som vedtaksledd i organisasjonen nå er tett ut. Du som tillitsvalgt og alle medlemmer kan finne oppdaterte vedtekter og mye annen verdifull og oppdatert informasjon på www.folkehøgskoleforbundet.no .

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Vedlegg: Brosjyrer (Evt. kontakt ob@folkehogskole.no for flere brosjyrer)

Kalender