FHF rundskriv 21-2015: Lederforum 2015 – invitasjon og program

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2015 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2015 i dagene 10. til 12. november på Britannia Hotell i Trondheim.

 

Til Folkehøgskolene
ved rektor/ass. rektor/inspektør

Vår ref.: 45/15/A 1.08
Oslo, 25.09.2015

FHF-rundskriv 21/2015
 
 

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2015

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2015 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2015 i dagene 10. til 12. november på Britannia Hotell i Trondheim.

Årets lederforum og inspektørmøtet arrangeres i år for første gang samtidig. Denne gangen i Trondheim. Derved kan vi ha store deler av lederforum og inspektørmøtet felles.

Før IFs årsmøte og inspektørenes del og stjel innledes lederforum med foredrag om norsk skole i et internasjonalt perspektiv. Med 20 år bak seg i Kunnskapsdepartementet har tidligere ekspedisjonssjef Ole Briseid tatt bladet fra munnen om testhysteriet. – PISA gir ikke noen god indikasjon på den samlede kvaliteten i norsk skole, sier Briseid blant annet.

 

Hvordan bli en bedre leder?

Hilde Widerøe Wibe vil bidra med større innsikt og økt oppmerksomhet om hvordan du som leder påvirker dine omgivelser. Som leder fungerer du som rollemodell for andre hele tiden. Hva må du være oppmerksom på? Hvordan kan du bidra til å gjøre en forskjell og få frem det beste i dine medarbeidere?

På seminaret vil du få presentert noen ledelsesverktøy som gjør at du som leder kan holde oppmerksomhet på noen få ting og dermed gjøre ledergjerningen enklere. Det vil veksles mellom teori, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon.

Vi vil gjennomgå følgende:

  • hvordan intensjon fungerer som magnet for endret adferd
  • bevisstgjøre om fenomenet tilstand og hvordan din til stand smitter
  • bedre innsikt på hvordan du lykkes i å motivere medarbeiderne og bygge tillit

Hilde Widerøe Wibe er næringspolitisk direktør i Abelia – NHOs forening for kunnskap og teknologi. Hun har sammen med flere kollegaer utviklet et eget lederkurs for medlemsbedriftene som heter (G)lede. Hun har skrevet boken Å skape mening – en refleksjonsbok for ledere og medarbeidere.

 

Kompetanseutvikling

Bjørn Solend følger opp siste dagen med hvordan følge opp medarbeidere – fra rekruttering til slutt, et krevende felt for de fleste ledere, når for eksempel linjer ikke lenger rekrutterer og endringer må til.

Bjørn Solend har hele sitt yrkesliv arbeidet med ulike HR-relaterte tema og er i dag er seniorrådgiver i AS3 Transition Norge hvor han gir råd innen endringsledelse, omstilling, karriererådgiving og Coaching.

Hotel Britannia, Trondheim

I år er lederforum og årsmøtet i IF lagt til Hotell Britannia i Trondheim fra og med tirsdag 10. til og med torsdag 12. november.

Påmelding

Påmelding innen 15. oktober på http://folkehogskolene.net/?id=797927765
på  www.folkehøgskoleforbundet.no/kalender
eller direkte til Marianne på IF/FHF på tlf 22 47 43 00 marianne@folkehogskole.no

Priser:

Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres i etterkant. Enkeltrom med helpensjon: NOK 1995,-/dag.
Evt. dag-pakker med lunsj NOK 550,-/dag.

Det gjøres opp med hotellet direkte av hver og en for rom og evt. dag-pakker mv.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt               Knut Simble
leder                             generalsekretær


Vedlegg:  Lederforum 2015, med årsmøte i IF, invitasjon og program

Kalender