FHF rundskriv 26 2015: Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling – Invitasjon til nordisk vårkonferanse i folkehøgskolen april 2016

Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling. Nordisk folkehøgskoleråds VÅRKONFERANSE 2016 arrangeres i dagene 13.-14. april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

 

Til 

Folkehøgskolene
ved Rektor, inspektør og tillitsvalgte.

 

Vår ref.: 55/15/A 1.08,
Oslo, 16.12.2015

 

FHF-rundskriv 26/2015

 

Invitasjon til nordisk vårkonferanse 2016:
Folkehøgskolens rolle i en global bærekraftig utvikling 

Samtidig som FN i 2015 har vedtatt nye målsetninger for bærekraftig utvikling har Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) på vårkonferansen 2016 valgt å sette fokus på de nordiske folkehøgskolenes rolle i en global bærekraftig utvikling.

Konferansen vil belyse vesentlige problemstillinger innenfor temaet. Samtidig legger konferansen til rette for utveksling av erfaringer fra den daglige praksis på folkehøgskolene og drøfter felles handlingsmuligheter.

Nordisk folkehøgskoleråds VÅRKONFERANSE 2016 arrangeres i dagene 13.-14. april på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.

Vårt store ønske og ambisjon er at mange aktive folkehøgskolefolk vil delta i konferansen og derved styrke vårkonferansen som inspirerende nordisk møteplass for folkehøgskolefolk. Mer enn halvparten av norske folkehøgskoler er dette skoleåret med i det norske bærekraftprosjektet, mens resten av skolene inviteres med neste skoleår. Den nordiske vårkonferansen skulle dermed kunne utgjøre et viktig supplement til i skolenes arbeid med bærekraftig utvikling.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt              Knut Simble
leder                           generalsekretær

 

Vedlegg:               

  • Invitasjon og program for Nordisk Folkehøgskoleråds vårkonferanse 2016: Folkehøgskolens rolle i en bærekraftig utvikling
Kalender