FHF rundskriv 20-2015: INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. – 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. – 22. SEPTEMBER

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 22. – 24. september 2015. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 21. september. Se vedlagte kursprogram. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no
Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Til lokallagsleder                                                                                                           

Kopi til: Distriktslag av Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 41 /15/A 1.08
Oslo, 26.08.2015

 

FHF-rundskriv 20/2015

 

INVITASJON TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2015 22. – 24. SEPTEMBER 2015, MED FORKURS 21. – 22. SEPTEMBER.

 

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 22. – 24. september 2015. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 21. september.
Se vedlagte kursprogram. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

 

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

 

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 11. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: http://folkehogskolene.net/iwips/1022254616/

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen.

Send forslagene til knut@folkehogskole.no

 

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle.

 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket. 

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt                      Knut Simble
leder                                   generalsekretær

 

 

FORKURSET FOR NYE TILLITSVALGTE
(Med forbehold om endringer)

 

Mandag 21.09.

14:45   Buss fra Gardermoen

15:30   Rundstykker og kaffe/te

16:00   Velkommen og presentasjon!

            Organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet
            til KS/Virke og Utdanningsforbundet.
            v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet (FHF)

16:45   Min rolle som ny tillitsvalgt. 
            v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF

17:30   Kaffe/te

18:00   Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår  
            NB: ha med egen bærbar PC
            v/ Knut Simble (FHF) og Arvid Kopperdal (NKF)

20:00   Middag

 

Tirsdag 22.09.

08:00   Frokost

08:45   Morgensamling v/ Folkehøgskoleforbundet

09:00   Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår fortsetter 
            Gruppeoppgaver og plenum. 
            v/ Knut Simble (FHF) og Arvid Kopperdal (NKF)

10:15   Aktuelle lover og avtaler 
            v/ Knut Simble (FHF)

11:00   Spørretime (til ca. 12:00)

            Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12.30

……………

 

Program for tillitsvalgtkonferansen 22.-24.9.2015

(Med forbehold om endringer)

 

Tirsdag 22.9.

11:15   Buss fra Gardermoen

12:30   Lunsj

13:30   Hovedkurset starter. Velkommen og presentasjon.

13.45   Den norske mikromodellen
            – om partsamarbeid på lokalplan  

            v/Arnhild Grønvik Bie-Larsen, Utdanningsforbundet
14:30   Pause

14:45   Den norske mikromodellen
            – om partsamarbeid på lokalplan forts.

15:30   Kaffe/te

16:00   Om arbeidsmiljø – nærværsfaktorer

            Hva er nærværsfaktorer og 
            helsefremmende arbeidsplasser?

            v/Abdu Mokhtari, NAV Arbeidslivsenter Akershus

 

18:15   Årsmøte i Inter-folk

19:30   Middag

 

Onsdag 23.9:

08:00   Frokost

08:45   Morgensamling v/Marie Wiland og Sindre F. Vinje

09:15   Særavtalen for undervisningspersonalet, et overblikk 
            v/Tor Grønvik, daglig leder i NKF

10:00   § 4.7 Tjenestereiser i Landsoverenskomsten for
            utdanning/Hovedtariffavtalen KS

            v/Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet

10:45   Pause

11:00   § 4.7 Tjenestereiser, forts. Samtale i plenum
            om erfaringer og utfordringer

12:00   Lokal særavtale om lærernes arbeidstid, prosess og innhold 
            v/Sigurd Ohrem, lokaltillitsvalgt ved Skiringssal folkehøyskole

12:45   Lunsj

14:00   Tjenestereiser, ressursbruk på studieturer/skoleturer

            En gjennomgang av spørreundersøkelsen om ressursbruk

            v/Arvid Kopperdal (NKF)

14:45    Pause

15:00   Hva kan bidra til en bedre sentral og
            lokal særavtale i fremtiden?

            Grupper og plenum (til 16:30)

 

17:00   Særmøter for Folkehøgskoleforbundet og NKF               

19:00   Middag

21:00   Konsert og allsang
            v/ trubadur John-Kenneth Melby

 

Torsdag 24.9:

08:00   Frokost

08:45   Morgensamling

09:00   Oppfølging av medarbeidere fra rekruttering til slutt 
            v/Bjørn Solend, AS3 Transition – Innledning v/Knut Simble (FHF)

10:00   Pause/utsjekking

10.15   Oppfølging av medarbeidere forts.

11.30   Pause

11:45   Oppfølging av medarbeidere forts.

12:30   Avslutning og lunsj

13:10   Buss til Gardermoen

 

Kalender