FHF rundskriv 17-2015: Bestilling av sangboka

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall.

 

 

Til frilynt folkehøgskole

 

(vær snill å kopiere til:)

rektor og inspektør/ass.rektor

lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Vår ref.: 45/14/A 1.08

Oslo, 16.06.2014
 

 

FHF-rundskriv 17/2015

 

Bestilling av sangbok

«Bekymringsmelding» 

8 skoler har bestilt sangbøker til elevene som begynner denne høsten. Det er bekymringsfullt for sangbokas framtid, men kanskje aller mest bekymringsfullt at sangtradisjonen i folkehøgskolen kan stå for fall.

Ta tak og få opp sanggleden og bestill sangboka til elevene.

 

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 21. juni.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt              Knut Simble
leder                            generalsekretær

 

Kalender