FHF rundskriv 18-2015: Kurs for nye rektorer

Som ny eller relativt ny rektor i folkehøgskolen er du kommet til et annerledes skoleslag –og derfor en annerledes lederutfordring – om du kommer utenfra eller har rykket opp. Vi tillater oss å minne om invitasjonen til nye eller relativt nye rektorer/assisterende rektorer til tre dagers intensivt introduksjonskurs for nye skoleledere i frilynt folkehøgskole.

 

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor evt. styreleder
              Assisterende rektor/inspektør, internatleder, 
              kjøkkenleder, administrasjonsleder, driftsleder
              Lokallagsleder

 

Vår ref.: 39/15/A 1.08

Oslo, 18.06.2015

 

FHF-rundskriv 18/2015

 

Introduksjonskurs for nye rektorer/ledere i folkehøgskolen  

Som ny eller relativt ny rektor i folkehøgskolen er du kommet til et annerledes skoleslag –og derfor en annerledes lederutfordring – om du kommer utenfra eller har rykket opp.

Vi tillater oss å minne om invitasjonen til nye eller relativt nye rektorer/assisterende rektorer til tre dagers intensivt introduksjonskurs for nye skoleledere i frilynt folkehøgskole.

Folkehøgskolen har eksistert i mer enn 150 år i Norge og fungerer under egen lov og forskrifter. Hverdagen på skolene er ikke helt som på andre skoler, blant annet siden elevene bor her. Samtidig vet vi at hverdagen på skolene har lett for å sluke deg og dine kolleger. Det er ikke alltid like god tid til innføring i hva skoleslaget og den nye rektor-/lederrollen innebærer.

I samarbeid med Nansenskolen inviterer derfor Folkehøgskoleforbundet deg til et introduksjonskurs over to døgn sammen med andre nye eller relativt nye i rektorrollen i folkehøgskolen.

Gjennom foredrag, ekskursjon, samtaler og sosialt samvær vil du lære mer om skoleslagets tradisjon og historie, lov og forskrift, styrearbeid, skoleøkonomi, informasjonsarbeid og sentrale spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår som ansettelser og oppsigelser. Du vil også få perspektiver på dannelse i folkehøgskolen, etiske utfordringer, samt hvor du kan hente hjelp i ulike saker, og ellers dele forventninger og utfordringer om din nye jobb.

Du vil med andre ord bli bedre kjent med grunntenkningen og rammevilkår i norsk frilynt folkehøgskole og bli litt tryggere i din jobb som rektor/leder på skolen.

Parallelt med dette kurs vil det også arrangeres kurs for nye i andre stillinger. Det betyr at noen økter går felles, mens andre er spesifikke for nye rektorer.

Vi har holdt tilsvarende samling de seks siste årene og både nye rektorer og inspektører/assisterende rektorer har deltatt. Nytt av året er at vi har utvidet kurset fra en til tre dager etter ønske fra tidligere deltakere. Dermed kan også nye rektorer/leder, evt. om du har vært rektor/leder en stund, få samme grundige innføring i skoleslaget som nye lærere og andre ansatte får.

Vi viser i øvrig til vedlagte invitasjon/program.

 

Vel møtt!

Med beste hilsen

Øyvind Brandt           Knut Simble                 Sindre F. Vinje
leder                         generalsekretær          Pedagogisk rådgiver


Vedlegg: Invitasjon til introduksjonskurs for nye eller relativt nye rektorer/ledere

Kalender