FHF-rundskriv 24/2018: Ny særavtale for undervisningspersonalet

Publisert/Oppdatert

30. november 2018 ble det ført forhandlinger mellom KS og Utdanningsforbundet/Folkehøgskoleforbundet om ny særavtale for undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler.

Brev fra valgnemnda: Valg på landsmøtet 2019

Publisert

Det begynner så smått å nærme seg landsmøtet på Skogn folkehøgskole (27.-29. mai 2019). Ettersom det er to-årig landsmøteperiode, er alle styremedlemmer og varamedlemmer på valg.

FHF-rundskriv 23/2018: Utlysning av midler fra Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet

Publisert

Det utlyses NOK 90.000,- fra solidaritetsfondet i år. Søknadsfrist 18. januar 2019.

FHF-rundskriv 22/2018: Angelina Christiansen overtar fra 1. desember som generalsekretær

Publisert/Oppdatert

Angelina Christiansen overtar fra 1. desember som generalsekretær.

FHF-rundskriv 21/2018: Hva er sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen?

Publisert

Sosialpedagogisk arbeid utgjør en svært viktig og definerende del av folkehøgskolen som skoleslag. Generalsekretær Knut Simble og seniorrådgiver i pedagogisk utviklingsarbeid Sindre Vinje initierte til en viktig samtale om forståelsen av innhold og rammer for dette arbeidet i Folkehøgskolen nr. 1 2018. Samtalen engasjerer mange og vil alltid være aktuell.

FHF-rundskriv 20/2018: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2018

Publisert

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2018 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen og vedlagte program, når vi herved ønsker velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer og ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

FHF-rundskriv 19/2018: Særavtale for undervisningspersonalet – Virke

Publisert

Virke og organisasjonene har blitt enige om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i skoler tilknyttet Virke. Forhandlingene ble gjennomført 25.september 2018.

FHF-rundskriv 18/2018: Lønnsoppgjøret for skoler tilsluttet tariffområde Virke

Publisert

Virke og organisasjonene har kommet til enighet om ny Overenskomst for Utdanning for perioden 2018 til 2020. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens høgskolegruppene/lærere fikk en ramme på 2,95 prosent.

FHF-rundskriv 17/2018: Ledig stilling som generalsekretær

Publisert/Oppdatert

Generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet er en nøkkelperson i norsk folkehøgskole. Da nåværende generalsekretær går av for aldersgrense søker vi nå hans etterfølger.

FHF-rundskriv 16/2018: Styrekurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i skolestyrer

Publisert/Oppdatert

På bakgrunn av behov for kurs i styrearbeid og erfaringene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim), 2014 (Oslo) og 2016 (Bergen) inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene.