FHF-rundskriv 20/2018: Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2018

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2018 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen og vedlagte program, når vi herved ønsker velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer og ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

FHF-rundskriv 20/2018

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2018:

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2018 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen og vedlagte program, når vi herved ønsker velkommen til Lederforum 2018 med årsmøte i IF for rektorer og ass. rektorer/inspektører ved de frilynte folkehøgskolene. Lederforum er vår årlige felles arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole. Også i år legges forumet til Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen i dagene 13. til 15. november.

Åpningskveiken ‘Gid jeg var en smule selvglad’ holdes av højskole-lærer Christian Hjortkjær, som har spennende tanker om det å undervise i eksistensfag ved Silkeborg Højskole.

Etter lunsj følger årsmøtet i IF, blant annet om oppfølgingen av samarbeidet med IKF. I forlengelse av dette tar vi opp hvordan vi felles kan styrke frilynt folkehøgskole.

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Hvordan tilpasser vi ledelse i den norske arbeidslivsmodellen til trender vi ser kommer i arbeidslivet, ikke minst kombinert med behovet for trygghet og organisering av arbeidslivet? Onsdag vil Tiril Rustand Halvorsen fra Tankesmien Agenda og forfatter av «Den norske lederen«, snakke om hva som kreves av fremtidens ledere.

Torsdag avslutter Nassima Dzair årets lederforum med ‘Utvikling av morgendagens endringsagenter’ Dzair er grunnlegger av InterBridge som kurser 12-18 åringer i å bli endringsagenter som tar samfunnsansvar i sitt lokalmiljø og med et globalt perspektiv.

Det blir også reservert tid til å snakke om politiske og pedagogiske utfordringer, inkludert forslag til statsbudsjett. Det blir også reist flere viktige saker fra rektorutvalget. Blant annet om kjønnsidentitet, hvordan nå nye målgrupper, håndtering av rusproblematikk og hvordan utvikle rektorutvalget videre.

 

Inspektørmøte

Parallelt med IFs årsmøte tirsdagen og under rektorseksjonen onsdag, har inspektørene/assisterende rektorer eget program, med gjennomgang av GDPR for skolene og grundig gjennomgang av ny arbeidstidsavtale samt ‘Del og stjel’.

 

Påmelding

Påmelding innen 19. oktober på www.frilyntfolkehogskole.no

eller direkte til IF/FHF på tlf 22 47 43 00 eller fhf@folkehogskole.no

Priser:

Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres som vanlig i etterkant.
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1690‐/dag.
Om du ikke bor på hotellet og siste dagen for alle, betaler du dag‐pakker med lunsj NOK 690‐/dag.

Det gjøres opp med hotellet direkte av hver og en for rom og dagpakke(r) mv.


Adkomst

Kommer du til Gardermoen med tog, buss eller fly, går det shuttlebuss mellom hotellet og flyplassen hvert 20 min. Kommer du i bil har hotellet gratis parkering for boende gjester.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                                                 Knut Simble
leder                                                                                   generalsekretær


Vedlegg:                Invitasjon til Lederforum 2018 med årsmøte i IF          

 

 

 

Kalender